Deset nedávných studií, které mohou ne-vegany přimět k zamyšlení

Deset nedávných studií, které mohou ne-vegany přimět k zamyšlení

Autor: Anthony Martinelli (The Vegan Herald)

Překlad: Michaela Vajzerová

Korektura: Jan Beran

V poslední době byl vydán nespočet vegetariánských a veganských studií, které poukazují na velké množství různorodých výhod rostlinné stravy. Níže najdete seznam těch nejzajímavějších, které by mohly některé ne-vegany motivovat ke změně.


Studie: Veganství by mohlo zachránit miliony životů ročně a předejít environmentálním škodám za bilióny dolarů

Kdyby svět přešel na rostlinnou stravu a vyhýbal se konzumaci masa a jiných živočišných produktů, jako jsou mléko a vejce, do roku 2050 by se ročně předešlo 8.1 milionům smrtí kvůli zhoršenému zdraví, říká studie publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences. Navíc bychom ušetřili bilióny dolarů ročně na zdravotnictví a zredukovali bychom environmentální změny. Také by se snížily emise spojené s produkcí jídla a to o úžasných 70 %. Výzkumníci také zjistili, že kdyby celý svět přešel na veganskou stravu, na zdravotnictví bychom ročně ušetřili 31 biliónů dolarů, zredukovalo by se množství neplacené péče a ztracené pracovní dny. A z redukce emisí skleníkových plynů by vzešly i ekonomické výhody.

„Hodnota těchto výhod poukazuje na důležitost zvýšení veřejných i privátních investic do programů, které usilují o zdravější a environmentálně udržitelnější stravování,“ řekl Springman, „Nepředpokládáme, že se každý stane veganem... Ale klimatické změny týkající se našeho jídelníčku budou těžce napravitelné a budou zřejmě vyžadovat víc než jen technologické změny. Přechod na zdravější a environmentálně udržitelnější stravování by mohlo být velkým krokem do budoucna.“ Pro více info si přečtěte článek Veganská strava může omezit environmentální dopady produkce potravin, ukazuje nová studie

Odkaz na studii: Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change

 

Studie zjistila, že vegetariáni mají nižší riziko rakoviny než masojedi

Studie s více než 60.000 lidmi publikována v National Institute of Health a Americal Journal of Clinical Nutrition zjistila, že procento vegetariánů s rakovinou je drasticky nižší, než procento masojedů s rakovinou, čímž naznačuje, že vegetariánská strava může chránit před tímto onemocněním.

Podle výzkumníků byla studie objektivní: „Cílem bylo zjistit výskyt rakoviny u vegetariánů a nevegetariánů ve Velké Británii ve větším měřítku.“ Použili hromadnou analýzu dvou prospektivních studií sestávající z 61,647 britských mužů a žen, z čehož 32,491 bylo lidí konzumujících maso, 8612 konzumujících ryby, a 20,544 vegetariánů (z čehož 2246 bylo veganů).

Výskyt rakoviny byl sledován mezinárodním registrem rakoviny. Riziko rakoviny u vegetariánů bylo vypočítáno použitím multivariantního Coxova rizikového modelu.

 „Po sledování trvajícím v průměru 14,9 let se jednalo o 4998 výskytů rakoviny: 3275 u masojedů (10.1%), 520 u pescetariánů (6,0%) a 1203 u vegetariánů a veganů (5.9%)“, uvádí studie. To značí, že vegetariáni jsou o 42% méně náchylní k rakovině.

Studie pokračuje: „Existuje signifikantní různorodost mezi stravovacími návyky a rizikem následujících typů rakoviny: rakoviny žaludku, rakoviny lymfatické a hematopoetické tkáně či několikanásobného myelomu.“

Studie tedy říká, že: „U britské populace je riziko některých rakovin nižší u pescetariánů a vegetariánů než u masojedů.“

Odkaz na studii: Cancer in British vegetarians: updated analyses of 4998 incident cancers in a cohort of 32,491 meat eaters, 8612 fish eaters, 18,298 vegetarians, and 2246 vegans

 

Studie: Příjem mléka je spojený se zvýšenou mortalitou a frakturami kostí

Studie z roku 2014, která zkoumala více než 100.000 lidí a byla vydána v British Medical Journal – k malému překvapení ignorována mainstreamovými médii - zjistila, že vysoký příjem mléka koreluje se zvýšenou mortalitou a frakturami kostí.

Cílem studie, tedy podle abstraktu, bylo „zjištění, zda zvýšená konzumace mléka koreluje s mortalitou a frakturami u mužů a žen.

Účastníci studie vyplňovali dotazníky o frekvenci jídel po dobu průměrně 20,1 roku. „Ke zjištění spojitosti mezi konzumací mléčných výrobků a délkou života nebo zlomeninami byly aplikovány multivariační modely přežití.

Vědci došli k závěru, že „vysoká spotřeba mléka byla spojena s vyšší mírou úmrtnosti v jedné kontrolované skupině žen a další skupině mužů, a také s vyšší frekvencí fraktur u žen.“ Studie ovšem podotýká, že: „když vezmeme v úvahu design pozorovací studie s možností zbytkových matoucích a zpětně kauzálních jevů, je na místě opatrnost při interpretaci výsledků“.

Odkaz na studii: Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies

 

Studie: Veganské stravování může snížit úzkost a stres

Už nějakou dobu se vedly spekulace nad tím, zda to, co jíme, může ovlivňovat to, jak myslíme a jednáme. Skupina vědců nedávno realizovala výzkum za účelem otestování platnosti této představy.

Tito vědci provedli studii - publikovanou v časopise Nutritional Neuroscience a v databázi U.S National Institute of Health - za účelem zkoumání změny nálady v souvislosti se stravováním, konkrétně jak různá jídla ovlivňují náladu, hladinu stresu a úzkost. Zvláštní pozornost byla věnována srovnání testovaných subjektů, které se stravovaly vegansky a těch, které se stravovaly konvenční stravou.

Mezi subjekty byli vegani i nevegani zastoupeni rovnoměrně, ale většinu z nich tvořily ženy (téměř 80 %). Celkové výsledky ukázaly, že veganská strava a denní dávka ovoce a zeleniny snižuje stres a úzkost u mužských subjektů. Stejně tak ženy, které se stravovaly vegansky a které konzumovaly méně sladkostí měly ve studii dramatický pokles hladiny stresu v porovnání s konvenčními strávnicemi.

V neposlední řadě, vědci, kteří studii realizovali, také došli k závěru, že přítomnost zvířecího masa ve stravě může mít nepříznivý vliv na náladu v dlouhodobém měřítku. Oproti tomu veganské subjekty dlouhodobé narušení nálady nevykazovaly.

Studie je shrnuta těmito slovy: "Striktní rostlinná strava zřejmě nemá negativní vliv na náladu. Ve skutečnosti může být snížení konzumace živočišné potravy z hlediska nálady výhodné."

Díky tomto výzkumu můžeme říct, že veganská strava je zřejmě stejně dobrá pro naše mentální zdraví, jako je pro naše zdraví fyzické, takže si vždy dávejte pozor, co jíte.

Odkaz na studii: Vegans report less stress and anxiety than omnivores

 

Studie: Strava bohatá na ovoce snižuje poruchy erekce

Desetiletá studie s 25,000 účastníky publikovaná v nejnovějším čísle The Americal Journal of Clinical Nutrition zjistila, že strava bohatá na flavonoidy, jako například ovoce, může zredukovat riziko poruchy erekce.

Vědci v rámci tohoto výzkumu „sestavili prospektivní studii mezi 25,096 muži. Celkové příjmy flavonoidů a jejich podtříd byly vypočítány z dotazníků o frekvenci jídel sesbíraných každé 4 roky. Zúčastnění ohodnotili své schopnosti erekce v roce 2000 (s předcházejícím ohodnocením z roku 1986) a pak v letech 2004 a 2008.“

Během deseti let pociťovalo 35,6 % zúčastněných erektilní dysfunkci. Avšak, výzkumníci zjistili, že vyšší příjmy flavanonů, anthocyaninů a flavonů byly „prokazatelně spojené s redukcí rizika erektilní dysfunkce“ u mužů pod 70 (11-16% redukce rizika). V analýze založené na jídelníčku „byl vyšší celkový příjem ovoce, což je největší zdroj anthocyaninú a flavanonů, asociován s redukcí rizika o 14 %“.

Studie je uzavřena slovy: „Tato data naznačují, že vyšší a opakující se příjem specifických jídel bohatých na flavonoidy je spojen s redukcí erektilní dysfunkce. Další intervenční studie jsou však nutné ke zjištění dopadu vyšších příjmů častých a na flavonoidy bohatých jídel na mužské zdraví.

Odkaz na studii: Dietary flavonoid intake and incidence of erectile dysfunction

 

Studie zjistila, že už 7 dní na nízkotučné dietě může mít prokazatelné zdravotní výhody

Je důkladně zdokumentováno, že typická západní strava, která je bohatá na živočišné složky, tuky a cukry, je hlavním přispěvatelem k problémům jako je cukrovka 2. typu, autoimunitní choroby a jiné problémy, které způsobují tělesné vady a smrt. Zjištění, který typ stravy by mohl být nejlepší na zredukování těchto problémů, bylo subjektem velkých debat. Nedávná studie publikována v Nutrition Journal zdůrazňuje, že veganská strava s malým obsahem tuku by mohla být skvělým řešením, a své zjištění zakládá na výsledcích pouhého sedmidenního setrvání na tomto typu stravy.

Studie byla realizována během jedenácti let, od roku 2002 do 2011, a participovaly v ní subjekty oslovené přes internet s velice rozlišnou demografií, které strávily 10 dní v hotelu Santa Rosa v Kalifornii. Jak se účastníci ubytovali v hotelu, dostalo se jim stravovacího výcviku a úvodu do nízkotučné veganské stravy pod vedením doktora, registrovaného dietologa, psychologů a také instruktorů vaření.

Během pobytu v hotelu pacienti dostávali  menu sestávající se z jídel bohatých na škrob a bylo jim řečeno, že se mají najíst do sytosti. Menu bylo připravováno s malým množstvím jednoduchých cukrú, soli a koření, aby se ujistili, že budou stravitelné podobně jako jakékoli jiné západní jídlo. Během jejich pobytu lékařští profesionálové zaznamenávali širokou škálu dat o zdraví pacientů, jako jejich váhu, krevní tlak a celkový cholesterol.

Obecně studie zjistila konzistentní snížení celkového cholesterolu, krevního tlaku a glukózy v krvi u pacientů. Celková data indikovala, že pacienti, kteří by setrvali na nízkotučné veganské stravě by během deseti let zredukovali riziko kardiovaskulárních potíží o 5,5 %.

Odkaz na studii: Effects of 7 days on an ad libitum low-fat vegan diet: the McDougall Program cohort

 

Studie zjistila, že jsou si zvířata schopna uvědomovat sebe sama

Mimolidská zvířata jsou schopna vědomí sebe sama (self-awareness). To zjistila nová studie výzkumníků na University of Warwick.

Studie publikovaná v časopise Current Zoology zjistila, že zvířata jako jsou krysy  nebo myši jsou schopna mentálně simulovat prostředí, k čemuž je potřebné aspoň primitivní vědomí sebe sama. Zjištění poukazuje na fakt, že jakékoli zvíře, které může simulovat prostředí, musí mít i znalost sebe sama.

I když je to často vnímáno jako charakteristika lidí, studie tvrdí, že vědomí sebe sama není jedinečné jen pro lidstvo a že je běžné u mnoha zvířat.

Studie odpovídá na velmi starou otázku: mají zvířata vědomí?“ říká profesor Thomas Hills, jeden z autorů studie. „Náš primární cíl bylo porozumění nedávnému neurálnímu důkazu, že některá zvířata můžou projektovat sama sebe v budoucnosti. Co jsme zjistili je, že aby toho byla schopna, musí mít primitivní vědomí.

Hills pokračuje: „To značí, že lidé nemusí být jediní savci schopni vědomí. Vskutku, odpověď, která se naskýtá, je, že cokoliv, i roboti, kteří si adaptivně dokáží představit sebe sama dělat něco, co ještě neudělali, musí být schopni oddělit poznávatele od poznaného.

Odkaz na studii: From foraging to autonoetic consciousness: The primal self as a consequence of embodied prospective foraging (PDF)

 

Desetiletá studie zjistila, že veganská strava drasticky snižuje riziko rakoviny prostaty

Nová deset let trvající studie, která zkoumala 26.000 účastníků, zjistila, že přechod na rostlinné (veganské) stravování signifikantně snižuje riziko rakoviny prostaty. Studie, která se objevila v lednovém vydání American Journal of Clinical Nutrition, byla sestavená        výzkumníky v Loma Linda University´s Health Department.

„Zjistili jsme, že pokud jde o rakovinu prostaty, tak jsou na tom vegani velmi dobře,“ říká Dr. Gary Fraser, profesor medicíny a epidemiologie na univerzitách School of Public Health a School of Medicine. „Mají o třetinu nižší riziko než nevegani.“ Fraser podotýká, že toto je první studie svého typu specializovaná na ty, kteří jsou vegany.

Ve studii výzkumníci sledovali stravovací návyky zúčastněných se subjekty rozdělenými do 5 skupin: vegani, ne-vegetariáni, lakto-vegetariáni (kteří jedí mléčné produkty), pesco-vegetariani (kteří jedí ryby), a semi-vegetariani, kteří jedí jen malé množství masa. Výzkumníci také důkladně sledovali zdravotní stav subjektů skrze dotazníky a telefonické pohovory. U některých lidí byly prostudovány i další zdravotní záznamy.

Fraser podotýká, že i když jde o jedinou studii, výsledky byly působivé a statisticky       signifikantní.

Odkaz na studii: Are strict vegetarians protected against prostate cancer?

 

Nová studie tvrdí, že rostlinná strava je pro redukci kardiovaskulárních rizik efektivnější než dieta od American Heart Association

Nedávná studie z Cleveland Clinic publikovaná v Journal of Pediatrics říká, že je veganská rostlinná strava efektivnější v omezení rizikových faktorů jako je váha, krevní tlak nebo hladina cholesterolu než dieta doporučená v textech American Heart Association. Všechny tyto faktory souvisí s kardiovaskulárním rizikem a můžou pomoct redukovat pravděpodobnost kardiovaskulárních problémů.

Studie zkoumala skupinu 28 dětí mezi 9 a 18 lety věku, které měly identifikovanou vysokou hladinu cholesterolu. Jedna skupina dětí (spolu s rodiči) přešla na rostlinnou stravu, která byla složená hlavně z rostlin a celozrnných výrobků, s menšími dávkami   avokáda a ořechů. Strava eliminovala zdroje přidaných tuků a neobsahovala žádné živočišné produkty. Druhá skupina byla na dietě od American Heart Association, která obsahovala ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky, nízkotučné mléčné výrobky a taky libové maso a ryby.

Po 4 týdnech se stav dětí, které byly na rostlinné veganské stravě, signifikantně zlepšil v 9 důležitých oblastech: BMI, systolický krevní tlak, váha, obvod paže, celkový cholesterol, nízká hustota lipoproteinového cholesterolu, inzulin a vysoce senzitivní C-reaktivní protein. Děti, které byly na dietě American Heart association se zlepšily jenom ve 4 oblastech: váha, obvod pasu, obvod paže a myeloperoxidáza.

O výsledcích této studie pediatr Michael Macknin, M.D., řekl: „Kardiovaskulární choroby začínají již v dětství. Když dokážeme vidět takové úžasné výsledky už v čtyřtýdenní studii, představte si potenciál na zlepšení dlouhodobého zdraví v dospělosti, kdyby se populace dětí začala takhle stravovat pravidelně.“

Odkaz na studii: Plant-Based, No-Added-Fat or American Heart Association Diets: Impact on Cardiovascular Risk in Obese Children with Hypercholesterolemia and Their Parents (PDF)

 

Studie zjistila, že veganství může zmírnit migrénu

Bolesti hlavy způsobené migrénou bývají potlačované farmaceutickými prostředky, které, i když jsou někdy efektivní, můžou mít nežádoucí vedlejší účinky. Dopad stravování na migrénu si zatím získal jenom malou vědeckou pozornost, ale bylo zjištěno, že některá jídla, jako jsou káva, alkohol a citrusy, můžou sloužit jako spouštěče, které migrénu vzbuzují. S ohledem na tuto skutečnost se skupina výzkumníků z Washingtonu zaměřila na to, jestli nízkotučná veganská dieta může mít pozitivní efekt na migrénu a její sílu.

Protože existovaly jenom limitované studie na toto téma, vědci se rozhodli pro crossover studii. Tato studie se sestávala z toho, že jedna skupina dostala placebo a druhá přešla na jinou stravu. Obě skupiny pak prošly detoxem a vyměnily si placebo a stravu.

Za účelem realizace výzkumu vědci sehnali dobrovolníky, kteří pak podstoupili 36týdenní studii. Jedna skupina byla 16 týdnů na veganské stravě, zatímco druhá užívala placebo. Dobrovolníci pak prošli čtyřtýdenním detoxem a vyměnili si léčbu. Všichni si během studie zapisovali data o frekvenci a síle migrény. Tato data byla získána na začátku, v průběhu a v posledním období.

Nakonec vědci zjistili, že - co se týká intenzity migrény - nejlepších výsledků bylo dosaženo na nízkotučné veganské stravě. Zúčastnění na této stravě zaznamenali snížení intenzity, která byla téměř 2x nižší než u skupiny s placebem. Účastníci však nezaznamenali snížení frekvence migrén.

Výsledky vyžadují další výzkum, nicméně vědci je pokládají za pozitivní důkazy toho, jak velký dopad má strava na závažnost migrén. Výsledky byly zveřejněny v The Journal of Headache and Pain.

Odkaz na studii: Nutrition intervention for migraine: a randomized crossover trial


Zdroj: The Vegan Herald, Překlad: Michaela Vajzerová, Jan Beran

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Veganská strava je o 44 % přívětivější pro životní prostředí než středomořská strava
Vliv živočišného průmyslu na nutriční výzkum
Edinburgh vyřazuje maso z jídelníčků ve školách
No Internet Connection