Charles Darwin

Charles Robert Darwin (12. února 1809, Shrewsbury – 19. dubna 1882, Downe) byl britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Evoluční teorii opíral o přírodní výběr a pohlavní výběr. („Pohlavní výběr závisí na převaze určitých jedinců nad druhými stejného pohlaví, což se týká propagace druhů; zatímco přírodní výběr závisí na vítězství obou pohlaví, v každém věku, za normálních podmínek života.“- Charles Darwin, 1871.).

Ač sám nebyl vegetariánem, bylo to právě jeho pojetí, které přispělo k radikální proměně přístupu ke zvířatům, o kterých jsme dříve nevěděli, že jsou naši blízcí příbuzní.

"Zvířata, ze kterých jsme si udělali otroky, neradi pokládáme za sobě rovná." ("Notebook B" (1837-1838) strana 231)

"My object in this chapter is solely to shew that there is no fundamental difference between man and the higher mammals in their mental faculties."
(volume I, chapter II: "Comparison of the Mental Powers of Man and the Lower Animals", page 35)

Citáty:

Zvířata, která jsme učinili svými otroky, neradi pokládáme za sobě rovná.

Neexistuje žádný zásadní rozdíl mezi mentálními schopnostmi lidí a vyšších savců.


Vytisknout  

Související články

Desmond Tutu
Ellen DeGeneres
Zbyněk Luňáček
No Internet Connection