Jen láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost.

Dokud soucit člověka neobsáhne vše živé, nenajde člověk mír ani sám s sobě.

Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože zacházíme tak zle se zvířaty, protože křik žíznivého dobytka z železničních vagonů nikdo neslyší, protože je na jatkách tolik surovosti, protože v našich kuchyních tak mnoho zvířat umírá strašlivou smrtí z nešikovných rukou, protože zvířatům způsobují nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a musíme nést znamení této viny.

Někdo kdo si zvykl pokládat život nějaké živé bytosti jako bezcenný je v nebezpečí přicházet s nápadem bezcenných lidských bytostí.

Nevím, proč mi to trvalo tak dlouho, a opravdu lituji všech těch let, kdy jsem občas jedla mléčné výrobky. Myslela jsem si, že to nedokážu, ale jakmile jsem se opravdu rozhodla, bylo snadné zůstat vegankou. Neskutečně snadné.

Zvířata jsou na světě ze svých vlastních důvodů. Nebyla stvořena pro lidi, stejně jako černí nebyli stvořeni pro bílé a ženy pro muže.

Maso by mi nejspíš chutnalo, ale měla bych pocit, že koušu do člověka.

Lidé, kteří jedí maso jsou odpovědní za všechno utrpení pramenící z jedení masa. Toto utrpení je způsobeno tím, že užíváme cítící bytosti jako potravu. Jsou odpovědni za všechny hrůzy a mučivý strach, který musí ta nešťastná stvoření prožívat, jen aby uspokojila lidské chutě...Všechno utrpení je zaznamenáváno jako důkaz proti lidstvu; překáží a zdržuje rozvoj člověka.

Je omylem domnívat se, že náš vztah ke zvířatům nemá mít morální aspekty nebo... že ke zvířatům nemáme žádné závazky - to dokazuje neotesanost a barbarství... Soucit ke zvířatům je tak silně svázán s dobrotou charakteru, že je možné tvrdit, že kdo je krutý ke zvířatům, ten nemůže být dobrým člověkem.

Svět není žádný šmejd a zvířata nejsou žádná surovina k našemu zneužití. Ne smilování, ale spravedlnost dlužíme zvířatům.

Mnoho z nás žije se společenskými zvířaty jako jsou psi, kočky nebo králíci. Sdílíme s nimi naše domovy, považujeme je za členy rodiny a truchlíme, když zemřou. Přesto zabíjíme a jíme jiná zvířata. Když se nad tím ale zamyslíte, neexistuje rozdíl mezi nimi a těmi, které milujeme.

Mé heslo vždy bylo: Když milujete zvířata, nejezte je....

„Představte si, že den po dni žijete ve tmě v kleci a nemůžete se hnout. Utrpení dnešních amerických hospodářských zvířat je téměř nepředstavitelné. Ona na výběr nemají, ale vy ano a jejich životy na tom závisejí.“

Zvířata, která jsme učinili svými otroky, neradi pokládáme za sobě rovná.

Neexistuje žádný zásadní rozdíl mezi mentálními schopnostmi lidí a vyšších savců.

Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.

Údolí celého světa plná lásky by byla zapotřebí k tomu, abychom zaplatili zvířatům za jejich služby a zásluhy.

Považuji za teologickou pošetilost domnívat se, že Bůh stvořil celý svět pouze pro lidi, nebo předpokládat, že má Bůh zájem pouze o jeden z milionů druhů, které obývají tuto Boží Zemi.

Viděl jsem na vlastní oči, jak snadno lze přehlédnout nespravedlnost, když jsou oběti bezmocné a zranitelné, pokud nemají nikoho, kdo by mluvil v jejich zájmu ani žádný jiný způsob, jak být zastupovány před státní mocí. Zvířata jsou přesně v této pozici.

Stejně dobře, jako jíme zvířecí těla, bychom mohli jíst i lidská.

Držet si zvíře, abych ho mohl sníst, to znamená zradu.

"Ptávám se lidí, proč mají na stěnách svého domu hlavy jelenů. Vždy odpoví, že to jsou přeci krásná zvířata. A máte to. Já si tedy myslím, že moje matka je nádherná, ale na stěně mám raději její fotky."

Proč se lidé vysmívají veganům, zatímco nelidské praktiky velkochovů dělají ze zvířat a přírody pouhé komodity vytěžované za účelem vytváření zisku?

Nechápu, jak se někdo může podívat na video zvířat na jatkách a pak jít ven a dát si hamburger.

Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.

Teď už se na tebe mohu dívat klidně; už tě nejím. (při pohledu na rybu v akváriu)

Před 150 lety by vás považovali za blázny, pokud byste se zasazovali za konec otroctví. Před 100 lety by se vám smáli za návrh, že by ženy měly mít volební právo. Před 25 lety by vás nazvali perverzním za obhajobu práv gayů. Dnes se nám smějí, když chceme, aby skončilo otroctví zvířat. Jednoho dne se smát nebudou.

ZÁSADNÍ ROZDÍL: Nevegan vidí fotku prasete a pomyslí na slaninu.Vegan vidí fotku slaniny a pomyslí na prase.

Problémem je, že lidé viktimizují zvířata v takové míře, že už nejsou ani považována za oběti. Nejsou považována za nic. Nejsou nic. Nepočítají je, nezajímají se o ně, jsou to pro ně komodity jako televize nebo mobilní telefony. Obrátili jsme zvířata do neživých objektů - sendvičů a obuvi.

Zvířata jsou moji přátelé a já své přátele nejím.

Když chce člověk zabít tygra, nazýváme to sportem, když chce tygr zabít člověka, říkáme tomu krutost.

Nedokážu si představit, že by se mé tělo stalo pohřebištěm jiných tvorů.

Klimatická změna je největší krizí, kterou lidstvo kdy čelilo.

„Cítím se silnější než kdykoliv dříve, mentálně, fyzicky a emočně.“ (o veganství)