Nezisková organizace Good Food Institute vyzývá k rozsáhlé veřejné podpoře výzkumu a vývoje alternativních zdrojů bílkovin

Nezisková organizace Good Food Institute vyzývá k rozsáhlé veřejné podpoře výzkumu a vývoje alternativních zdrojů bílkovin

Good Food Institute

Nezisková organizace Good Food Institute (GFI) reaguje na nedostatek veřejných investic do produkce alternativních zdrojů bílkovin tím, že poskytne téměř 5 milionů dolarů na financování 22 výzkumných projektů, které by podle organizace mohly být „svatým grálem“ alternativních zdrojů bílkovin, jelikož budou produkovány celé kusy masa a mořských plodů.

Pokud chceme splnit klimatické cíle, musíme vytvořit udržitelný, spravedlivý a bezpečný potravinový systém. Je vědecky nemožné udržet globální oteplování na 1,5 °C a zabránit tak nejhorším dopadům klimatické změny, aniž bychom podnikli radikální změny v tom, jak produkujeme a konzumujeme potraviny, především bílkoviny,“ napsal koordinátor financování vědeckého výzkumu organizace GFI, Austin Clowes.

Co se týče projektů financovaných v rámci třetího ročníku grantové soutěže GFI, třináct jich je zaměřených na kultivované maso, dva na fermentaci a sedm se zabývá rostlinnými náhražkami masa.

Jeden z podporovaných projektů má za cíl vytvořit hybridní struktury buněčných nanovláken a hydrogelových mikročástic, ze kterých vzniká kultivované kuřecí maso bez nutnosti kokultivace tuků. V čele tohoto projektu stojí Dr. Aline Bruna da Silva, vyučující z Federálního centra pro technické vzdělávání v brazilském Minas Gerais.

Další projekt, jehož vedoucím je Dr. Hanry Yu, hlavní výzkumný pracovník z Agentury pro vědu, technologii a výzkum A*STAR v Singapuru, je zaměřený na produkci hmoty, která svou strukturou, tvořenou tenkými plátky rostlinné bílkoviny, připomíná živočišnou bílkovinu.

Financování raných fází výzkumných projektů je sice pro potravinářský průmysl velký pokrok, organizace GFI ale upozornila na nutnost následné podpory a školení poté, co se dovrší dvouleté období výzkumu.

Abychom mohli vytvořit svět, ve kterém alternativní zdroje bílkovin nejsou pouze alternativou, je potřeba, aby výzkum probíhal v zásadně větším měřítku, než je grantová soutěž GFI,“ řekl Clowes.

Podle GFI soukromé investování nestačí

Organizace GFI věnovala od roku 2019 přes 13 milionů dolarů na projekty s otevřeným přístupem zabývající se nejnovějšími technologiemi a vědeckými poznatky v oblasti alternativních bílkovin. Nicméně GFI uvedla, že investice od veřejných institucí jsou nezbytné, aby mohly být udržitelné zdroje bílkovin zpřístupněny široké veřejnosti.

Stále ještě čelíme velkým technologickým výzvám, které nám zabraňují v tom, abychom mohli na světový trh uvést chutné, cenově dostupné a výživné alternativní náhražky masa,“ uvedl Clowes.

Podle dat GFI představovaly veřejné výdaje na inovaci a výzkum v oblasti alternativních bílkovin za rok 2020 celkem 55 milionů dolarů. V porovnání s oblastí čisté energie, do které bylo z veřejných zdrojů investováno 27 miliard dolarů, jde o velice malou částku.

Soukromé investice sice za poslední roky stouply, nestačí ovšem jako jediný zdroj financování na výrobu dostatečného množství alternativních bílkovin,“ řekl Clowes.

Clowes dále uvedl, že „pokud bude výzkum s otevřeným přístupem, který lze prakticky uplatnit, financován z veřejných zdrojů, zabráníme tak využívání soukromých financí na více obdobných projektů v oblasti výzkumu a inovací současně. Veřejné financování by také podnítilo hospodářský růst, vznik pracovních míst a bezpečnost a zabezpečení potravin.

Jak předejít úzkému hrdlu

Příchod technicky talentovaných lidí, kteří by vyvíjeli nové druhy alternativních bílkovin, by mohl sektor ochromit. Veřejné investování do určité oblasti by to ovšem zmírnilo,“ dodal Clowes.

Mnoho špičkových vědců, podnikatelů a inženýrů z celého světa nemá prostředky na to, aby přispěli svým talentem na vývoj alternativních bílkovin, jelikož relevantní vzdělávací programy zatím nejsou dostatečně financovány,“ řekl.

Díky grantovému programu organizace GFI se na řešení otázek v oblasti vývoje alternativních náhražek masa podílejí výzkumníci z nejrůznějších vědních oborů. Přestože asi 20 % vědců přijatých do programu nemělo přímou zkušenost s výzkumem alternativních bílkovin, Clowes tvrdí, že je tento interdisciplinární výzkumný přístup pro rozvoj oboru zásadní.

Clowes pokračoval, že „je načase, aby vlády navázaly partnerství s univerzitami a společně začaly poskytovat financování a vzdělávací příležitosti, a tím se podílely na vzniku technicky kvalifikované pracovní síly.

Mezi projekty, které GFI založila, aby do výzkumu a inovací alternativních zdrojů bílkovin přilákala prvotřídní vědecké talenty, patří i projekt Alt Protein, na kterém organizace spolupracuje s několika zahraničními univerzitami.

Clowes na závěr řekl, že „tato oblast výzkumu potřebuje finanční podporu od veřejných institucí, aby se mohl odemknout plný potenciál alternativních bílkovin. Nastal čas, abychom zajistili, že je tento výzkum přiměřeně financován z veřejných zdrojů.

Zdroj: FoodNavigator USA, překlad: Jana Kollarčíková, korektura: Silvestr

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Ministerstvo zemědelství ČR připravuje diskriminaci označování rostlinných potravin
Společnost Planted Foods vyrábí veganské kuřecí maso za prosklenými zdmi
Amsterdam je prvním hlavním městem v EU, které podpořilo The Plant Based Treaty
No Internet Connection