Veganuary aneb proč to vyzkoušet rostlinně

Veganuary aneb proč to vyzkoušet rostlinně

Veganuary je každoroční lednová výzva, která vznikla ve Velké Británii v roce 2014 a od té doby se rychle rozšířila do celého světa.

Vyzkoušejte v Česku:
Veggie Challenge od ProVeg International
Tvoje Výzva od Obránců zvířat (OBRAZ)
veggie challenge

Cílem výzvy je inspirovat co největší množství lidí k tomu, aby vyzkoušeli alespoň na měsíc rostlinný veganský jídelníček, a tím snížili spotřebu živočišných produktů. 

Ale proč zvažovat účast ve Veganuary, a dobrovolně tak omezit svůj jídelníček? V první řadě, než přemýšlet nad tím, co ze svého tradičního stravování vyřadit, je lepší přemýšlet nad tím, co do svého stávajícího jídelníčku naopak přidat a nahradit tím živočišné produkty jako maso, vejce a mléčné výrobky. 

V obchodech lze již celkem běžně pořídit veganské alternativy živočišných produktů, ale svůj jídelníček můžete obohatit i pro českou kuchyni netradičními a chutnými pokrmy, které neobsahují živočišné produkty už v základu. 

Každopádně organizátoři Veganuary uvádí tři základní důvody, proč si výzvu rostlinného stravování vyzkoušet. 

Udržitelná strava

V kontextu se změnou klimatu se nyní víc než kdy dřív poukazuje na narušování životního prostředí lidskou činností. Způsob stravování patří mezi nejzásadnější faktory, které životní prostředí negativně ovlivňují. Živočišný průmysl přispívá značným dílem k emisím skleníkových plynů, takže omezení konzumace masa je jednou z hlavních strategií, jak bojovat s klimatickou změnou(1). 

Výsledky obsáhlé studie z Oxfordu, publikované v časopise Nature Food (2023)(2) ukázaly, že veganské jídelníčky mají nejnižší dopad na životní prostředí při posuzování emisí skleníkových plynů, využívání půdy, využívání a znečištění vody. Podle autorů zmíněné studie je rozdíl v dopadu na životní prostředí mezi rostlinnými a živočišnými potravinami tak významný, že je mnohem důležitější to, co jíte, než odkud jídlo pochází a jak se připravuje. 

Zároveň jsou živočišné produkty jednou z největších příčin odlesňování planety. Zejména produkce hovězího devastuje lesy pětkrát víc, než jakýkoliv jiný průmyslový sektor(3).

I malé množství živočišných produktů v jídelníčku má významný dopad na životní prostředí a snížení naší závislosti na živočišných potravinách je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak na individuální úrovni dopad na životní prostředí snížit(4). 

Zdravotní benefity

Dlouholetý výzkum z oblasti veřejného zdraví ukazuje, že lidé stravující se rostlinně mají snížené riziko některých závažných nemocí, jako jsou kardiovaskulární choroby(5)(6), diabetes druhého typu(7)(8) a některé druhy rakoviny (9)(10).

Zároveň se rostlinné stravování nabízí jako jeden z prostředků, jak účinně bojovat s nadváhou a jak si udržet příznivé hodnoty BMI(11)(12). Za předpokladu vhodně sestaveného veganského jídelníčku může i krátkodobé vyřazení živočišných produktů poskytnout zdravotní benefity, například ve snížení hodnoty LDL cholesterolu(13)(14), a tím snížit riziko kardiovaskulárního onemocnění do budoucna. 

Podle výsledků ankety Veganuary 2023(15) popsalo 62 % účastníků, kteří vydrželi pokračovat v rostlinném stravování alespoň šest měsíců, tyto zdravotní benefity: 

- více energie (58 %)

- zlepšení nálady (57 %)

- zlepšení pokožky (51 %)

- žádaná změna tělesné hmotnosti (43 %)

Je otázkou, zda lze zdravotních benefitů dosáhnout i v případě substituce živočišných produktů za průmyslově zpracované alternativy. 

Průmyslově zpracované potraviny jsou obecně považovány za nezdravé. Ale jak je to s alternativami živočišných produktů, které se vyskytují na trhu teprve relativně krátkou dobu? Například v randomizované studii Stanfordské univerzity Crimarco et al. (2020)(16) nahrazení masa rostlinnou alternativou Beyond Meat vedlo ke snížení LDL cholesterolu a TMAO (trimethylaminoxidu), což je metabolit, který je v poslední době silně asociován s rizikem kardiovaskulárních nemocí, diabetem a některých druhů rakoviny.

V jiné studii Gibbs et al. (2023)(17) zkoumali masové alternativy ve formě mykoproteinu (komerčně známý jako Quorn), glutenu, sóji a arašídového proteinu s výsledky, které naznačují potenciální benefity pro kardiovaskulární zdraví.

Z toho plyne, že nahrazení masa masovými alternativami nemusí být z pohledu zdraví horší, a dokonce může poskytnout i zdravotní výhody.  

S množstvím různých masových alternativ, které jsou na trhu nyní dostupné, jsme však stále daleko od uceleného a jednoznačného závěru. Proto z pohledu zdravotních dopadů mnoho výživových specialistů radí průmyslově zpracované alternativy masa zařadit do jídelníčku spíše rekreačně. Alespoň do doby, než budou dostupná přesnější vědecká data.  

Etický postoj 

V neposlední řadě je omezení živočišných produktů významný postoj proti týrání a zneužívání zvířat, ke kterému v chovech dochází. Volbou rostlinných možností snižujeme poptávku, a tím i náš příspěvek k jejich vykořisťování.

Dle odhadu pořadatelů se v roce 2022 k výzvě Veganuary oficiálně přihlásilo víc než 629 000 účastníků, což za měsíc vedlo vlivem snížené poptávky k ušetření životů více než dvou milionů zvířat(18).   

Text: Josef Špička, korektura: Silvestr Vandrovec Špaček 

Seznam zdrojů:

(1) Michael Eisen (2022) Rapid global phaseout of animal agriculture has the potential to stabilize greenhouse gas levels for 30 years and offset 68 percent of CO2 emissions this century doi.org/10.1371/journal.pclm.0000010

(2) Peter Scarborough (2023) Vegans, vegetarians, fish-eaters and meat-eaters in the UK show discrepant environmental impacts doi.org/10.1038/s43016-023-00795-w 

(3) Goldman (2020). Estimating the role of seven commodities in Agriculture-Linked deforestation: oil palm, soy, cattle, wood fiber, cocoa, coffee, and rubber. World Resources Institute. 

(4) Filippin (2023) Environmental Impact of Two Plant-Based, Isocaloric and Isoproteic Diets: The Vegan Diet vs. the Mediterranean Diet doi.org/10.3390/ijerph20053797

(5) Salman (2023) Salehin Plant Based Diet and Its Effect on Cardiovascular Disease doi.org/10.3390/ijerph20043337

(6) Jingxuan Quek (2021) The Association of Plant-Based Diet With Cardiovascular Disease and Mortality: A Meta-Analysis and Systematic Review of Prospect Cohort Studies doi:10.3389/fcvm.2021.756810

(7) Alysha S. Thompson (2024) A healthful plant-based diet is associated with lower type 2 diabetes risk via improved metabolic state and organ function: A prospective cohort study doi.org/10.1016/j.diabet.2023.101499 

(8) Tonstad (2011) Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2 doi: 10.1016/j.numecd.2011.07.004. 

(9) Timothy J Key (2014) Cancer in British vegetarians: updated analyses of 4998 incident cancers in a cohort of 32,491 meat eaters, 8612 fish eaters, 18,298 vegetarians, and 2246 vegans 

(10) Cody Z. Watling (2022) Risk of cancer in regular and low meat-eaters, fish-eaters, and vegetarians: a prospective analysis of UK Biobank participants doi.org/10.1186/s12916-022-02256-w 

(11) Neal D Barnard (2005) The effects of a low-fat, plant-based dietary intervention on body weight, metabolism, and insulin sensitivity doi.org/10.1016/j.amjmed.2005.03.039

(12) N Wright (2017) The BROAD study: A randomised controlled trial using a whole food plant-based diet in the community for obesity, ischaemic heart disease or diabetes http://doi.org/10.1038/nutd.2017.3

(13) E Eveleigh (2023) Adoption of a Short-Term (4-Week) Vegan Diet as Part of ‘Veganuary’ Significantly Reduces Saturated Fatty Acid (SFA), Cholesterol, B12, and Iodine Intake in Omnivorous Individuals—An Observational Study http://doi.org/10.3390/nu15234967

(14) M. Landry (2023) Cardiometabolic Effects of Omnivorous vs Vegan Diets in Identical Twins A Randomized Clinical Trial doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.44457 

(15) Veganuary 2023 Six Month Survey https://veganuary.com/wp-content/uploads/2023/10/Veganuary-2023-6-month-survey.pdf 

(16) Crimarco (2020) A randomized crossover trial on the effect of plant-based compared with animal-based meat on trimethylamine-N-oxide and cardiovascular disease risk factors in generally healthy adults: Study With Appetizing Plantfood-Meat Eating Alternative Trial (SWAP-MEAT) doi.org/10.1093/ajcn/nqaa203 

(17) Gibbs (2023) The Effect of Plant-Based and Mycoprotein-Based Meat Substitute Consumption on Cardiometabolic Risk Factors: A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Intervention Trials doi.org/10.3390/dietetics2010009

(18) Veganuary campaign review 2022 https://veganuary.com/wp-content/uploads/2022/03/Veganuary-2022-End-Of-Campaign-Report.pdf 

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Lidstvo se bude muset kvůli nedostatku vody obejít bez masa, varují vědci
Česká pozice: Budoucnost masa?
Snižte spotřebu masa na polovinu, vyzvali opět vědci bohaté země
No Internet Connection