Spotřeba vody v živočišné výrobě: Případová studie z Rakouska

Spotřeba vody v živočišné výrobě: Případová studie z Rakouska

Chování zvířat pro potravu má kromě zřejmých etických důsledků i bolestivý dopad na životní prostředí. Znečištění vody a vzduchu, odlesňování a úbytek přírodních zdrojů jsou pouze střípky tohoto dopadu. Článek, který byl publikovaný v Sustainability of Water Qualify and Ecology, se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou v Rakousku a hodnotí jejich dopad na využití zdrojů a jejich souvislost se znečištěním životního prostředí. 

Autoři do studie zahrnuli údaje o zemědělské produkci, dovozu a vývozu, spotřebě potravy, množství využité půdy, počtu obyvatel, emisích; použili analýzu materiálních toků, aby vytvořili dva detailní systémy. Tyto systémy byly využity k sledování spotřeby dusíku a fosforu, dvou omezených zdrojů, jimiž se hnojí plodiny a krmivo pro zvířata.

Autoři zjistili, že potraviny živočišného původu uspokojí pouze třetinu poptávky v Rakousku. Nicméně díky jejich produkci a konzumaci se spotřebovává více zdrojů a jsou větší zátěží pro životní prostředí než strava rostlinná. Přesněji řečeno zjistili, že kvůli produkci krmiva je na živočišnou výrobu potřeba 71 % dusíku a 58 % fosforu, zatímco zbytek je využit na rostlinnou produkci a ostatní nejedlé plodiny.

Také zjistili, že většina půdy určená k hospodaření je potřebná k výrobě potravin živočišného původu. Z celkového množství vody, které je potřeba při výrobě potravin, je 87 % využito v živočišné výrobě. Chov hospodářských zvířat a pěstování krmiva byly zodpovědné za 46 % dusíkových a 26 % fosforových emisí ve všech povrchových vodách Rakouska. Naproti tomu rostlinná strava je zodpovědná pouze za 6,2 % a 3,2 %.

Na závěr autoři prohlašují: „Naše analýza dokazuje, že živočišná výroba má vážný dopad na spotřebu zdrojů a na vodní prostředí Rakouska.“ Rakušanům tak doporučují změnu z časté konzumace masa na udržitelnější dietu, která by „nejen zlepšila zdravotní stav obyvatel, ale také značně snížila zátěž životního prostředí.“ Pro ochránce zvířat je to jen další důkaz mezi ostatními, co se týče škodlivých dopadů živočišné výroby. Tento výzkum také podtrhuje zásadní rozdíl ve využití zdrojů a znečišťování, který existuje mezi rostlinnou a živočišnou výrobou.

Zdroj: Faunalytics, Překlad: Barbora Černošková

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

COP28: iniciativa OSN proti změně klimatu konečně s téměř bezmasým jídelníčkem
Nová zpráva odhaluje, že pouze 7 procent zpráv o klimatu zmiňuje hospodářská zvířata
Kdyby byli všichni vegani, byla by potřeba jen čtvrtina současné orné půdy
No Internet Connection