Proč se většina lidí stává vegany - australský průzkum (2016)

Proč se většina lidí stává vegany - australský průzkum (2016)

Autor: Hesham Mahdi - http://vomadlife.com/

Nejednoho člověka napadne, co vlastně nejčastěji vede lidi k tomu, že se rozhodnou se stát vegany. Stejná myšlenka zaujala i mne, a jelikož jsem na internetu na tuto otázku nenašel uspokojivou odpověď, vytvořil jsem online průzkum zaměřený na australské vegany.

Cílem průzkumu bylo:

 • nabídnout ostatním informace o tom, jak lidi nejlépe upozornit na veganství, získat jejich pozornost a šířit tuto myšlenku.
 • Inspirovat organizace, které bojují za práva zvířat a propagují veganství, aby také prováděly podobné průzkumy.

Věřím, že ám analýza takto získaných informací umožní více se soustředit na to, co funguje, a naopak omezit zdroje vynakládané na méně efektivní činnosti, což napomůže co nejvíce maximalizovat dosah a rozšíření povědomí o veganství.

Shrnutí výsledků průzkumu je na konci článku, nyní podrobnosti:

O průzkumu:

 • Účastnilo se ho 726 lidí
 • Všichni žijí v Austrálii
 • Všichni byli vegany

 

Pohlaví


(zelená: muži / modrá: ženy / oranžová: ostatní)

Přibližně 80 % respondentů jsou ženy. Jak to vysvětlit? Odpověď nabízí kniha Irreversibly Vegan:

"...ženy jsou více spojeny se svým soucitem než muži. V západní kultuře je často vnímáno jako ne-mužné dávat najevo nějaké emoce, natož být viděn jako někdo, na koho emočně působí brutální porušování práv zvířat. Pro muže je tedy obtížnější přestat konzumovat maso, protože se obávají, že tak přijdou o část své mužné identity. Nicméně i muži v sobě mají soucit, musí se na něj jen opět napojit - podobně jako je to vlastní dětem."

Věkové rozmezí

 • 80 % veganů je mladších 40 let
 • 20 % má po čtyřicítce

Hlavní motivace pro přechod na veganství


(Shora dolů: zdraví / etika, kvůli zvířatům / etika, kvůli přírodě / ostatní)

Pro naprostou většinu lidí jsou primárním motivem pro přechod na veganství zvířata, což nakonec odpovídá i definici veganství. V tomto smyslu je důležité se soustředit právě na morální podstatu veganství a nikdy ji neztratit z mysli - už jen abychom předešli tomu, aby se veganství zaměňovalo za nějakou "módní dietu" či "výstřelek".

Stravování před přechodem na veganství


(zelená: masojed / modrá: vegetarián / oranžová: ostatní)

Zřejmě není překvapivé, že větší tendenci k přechodu na veganství mají vegetariáni než masojedi - ve výzkumu jich byla takových téměř polovina. V tomto směru považuji za důležité se na vegetariány hodně soustředit, ukázat jim, jak je veganství snadné a jak dobré je být veganem. Podstatné je ukázat jim fakta a informace,* o kterých před tím nevěděli, a zejména přestat je soudit a dělat si z nich legraci, snižovat je, že nejsou "dostatečně etičtí" (což někteří vegané dělají).

(*) Poznámka překladatele: mě stačilo jen pár fakt o tom, jak to chodí v mléčném průmyslu, abych se stal veganem

Jak dlouho jste již veganem?


(shora dolů: méně než 6 měsíců / méně než rok / 1-2 roky / 2-5 let / 5 let a více)

 •  88 % účastníků je veganem méně než pět let

Toto zajímavé číslo ukazuje, že veganství v posledních letech nabírá na intenzitě. Jsem rád, že můžeme být součástí tohoto pozitivního vývoje.

Přechod na veganství

Než jsem se stal veganem:


(modrá: byl jsem vegetarián / červená: postupný přechod / zelená: veganem přímo ze standardní stravy)

Věřím, že jedním z hlavních způsobů, jak úspěšně přejít na veganství a veganem zůstat, je doslova se ponořit do informací o veganství. Primární je pochopit morální základy veganství, nicméně důležité jsou i zdravotní a ekologické souvislosti.

Poznámka překladatele: pro ucelené informace z oblasti veganské argumentace doporučuji články http://soucitne.cz/rostlinna-strava-argumenty-odpovedi či http://soucitne.cz/casto-kladene-otazky-o-veganstvi-faq.

Co bylo první věcí, která ve vás vyvolala zájem o veganství?


(zleva: vliv přátel či rodiny / internet, soc. média, YouTube / zhlédnutí dokumentárního filmu / vlastní motivace / četba knihy / veřejný aktivismus / ostatní)

 • 37 % lidí bylo prvotně ovlivněno přáteli nebo rodinou
 • 28 % na internetu a sociálních sítích (online články, Instagram, Facebook a YouTube videa)
 • 19 % zhlédnutím dokumentárního filmu (více o tom dále)
 • 12 % sebemotivací
 • 4 % knihou
 • 2,5 % veřejným aktivismem "naživo" (překvapivé číslo!)
 • Zbylých 9 %: vysokoškolské přednášky, veřejné veganské výzvy a reklama neziskových organizací

Dokumentární filmy, které lidi inspirovaly k veganství:

Knihy, které lidi inspirovaly k veganství:

 • Čínská studie
 • Osvobození zvířat
 • The great compassion
 • Eat to Live
 • A další: How Not to Die, The Ethics of What We Eat, Finding Ultra, Sexual Politics of Meat, The World Peace Diet, Skinny Dbitch, Fit for Life, Ethical Eating, Proteinaholic.

Videa, která lidi inspirovala k veganství:

Zahrnovala:

Videa, sociální sítě a online články jsou účinnou formou šíření veganství. Pokud jste aktivní na sociálních sítích, sdílejte občas i veganská videa, články a novinky.

Veřejný aktivismus

Ze všech účastníků průzkumu jen 2,5 % uvedlo, že byli ovlivněni veřejným aktivismem. Z nich pak většina řekla, že je zaujaly zejména letáky a osobní rozhovory s aktivisty.

Pouze jediný člověk uvedl, že jej k zájmu o veganství přivedli aktivisté skandující veřejně slogany.

Ovlivnili nebo přesvědčili jste někoho, aby se stal veganem?


(zelená: ano / modrá: ne)

Přibližně 60 % lidí řeklo, že někoho buď ovlivnili, nebo přímo přesvědčili, aby se stal veganem.

Jak lidi kolem ovlivňujete, aby se zajímali o veganství či se stali vegany?

Průzkum ukazuje, že nejúčinnější formou šíření veganství je ovlivňování lidí kolem sebe.

Jako součást výzkumu jsem také kladl jednotlivým respondentům i otevřené otázky zaměřené na:

 • Ty, kteří k přechodu na veganství ovlivnili přátele či příbuzné
 • Ty, kteří byli k přechodu na veganství ovlivněni přáteli či příbuznými
 • Všechny respondenty - co je podle nich nejúčinnějším způsobem šíření veganství, jak zaujmout lidi

Obdržel jsem více než 1000 psaných odpovědí na tyto otázky, které obecně vzato obsahovaly velmi podobné zkušenosti a doporučení, které by se daly shrnout do:

 • Inspirujte osobním příkladem
 • Ukažte jim, jak na to! Jak připravovat veganské jídlo, pozvěte je do restaurace, doporučte jim videa s veganskou tématikou, dokumenty, filmy, knihy...
 • Netlačte na lidi
 • Pokud se zeptají, zdvořile jim předložte fakta a logicky formulované odpovědi
 • Neříkejte jim, co mají dělat
 • Nabídněte jim informace a vybídněte je, aby téma dále sami zkoumali
 • Buďte nadšení a hrdí (passionate and proud)

Pokud máte o toto téma zájem a chcete se dále informovat, jak efektivně šířit veganství, doporučuji knihu Irreversibly Vegan od Benjamina McCormicka.

Poznámka překladatele: V českém prostředí je efektivní formou účasnit se dění na sociálních sítích a být dobře informačně vybaven. Online info najdete např. na tomto webu soucitne.cz, tištěné materiály pak lze objednat od sdružení Otevři Oči - www.otevrioci.cz.

Shrnutí průzkumu:

 • Účastnilo se ho 726 veganů žijících v Austrálii
 • 80 % z nich byly ženy
 • 80 % z nich bylo mladších 40 let
 • Hlavním motivem pro přechod na veganství je morální vztah ke zvířatům
 • Přibližně 50 % veganů bylo před přechodem na veganství vegetariány
 • 88 % účastníků je vegany méně než pět let
 • 37 % lidí bylo prvotně ovlivněno přáteli nebo rodinou, 28 % internetem a sociálními sítěmi (online články, Instagram, Facebook a YouTube videa) a jen 2,5 % veřejným aktivismem
 • Z filmů na lidi nejvíce zapůsobily Pozemšťané (Earthlings) a Cowspiracy
 • Nejvlivnějším videem motivujícím lidi k přechodu na veganství je "Nejlepší řeč, jakou kdy uslyšíte" od Garyho Yourofskyho
 • Nejlepší formou veřejného aktivismu je rozdávání letáků a mluvení s lidmi
 • 60 % lidí uvedlo, že někoho buď ovlivnili, nebo přímo přesvědčili, aby se stal veganem
 • Většina lidí, kteří někoho blízkého ovlivnili, či byli sami takto ovlivněni, aby se stali veganem, mají podobná doporučení k šíření veganství:
  • Motivujte vlastním příkladem, ukažte jim, jak na to, vařte, vezměte je do veganských podniků, buďte zdvořilí, sdělte fakta a používejte logické argumenty, nabídněte informace a doporučení, nicméně nenakazujte, co mají dělat

Rád bych tímto poděkoval všem 726 veganům, kteří se mého průzkumu zúčastnili, a pomohli tak lépe pochopit, jak šířit myšlenku veganství!

Přijde vám tento průzkum zajímavý? Sdílejte ho dál!

Zdroj: Vomadlife.com, Překlad: Alexandr Darius Radecký

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Studie potvrdila, že i zpracované veganské potraviny jsou pro planetu lepší než živočišné
Vědec na sobě provedl experiment, aby porovnal dopady veganského a neveganského stravování. Zde jsou výsledky.
Pět důvodů, proč jsme přejmenovali Otevři oči na Očima zvířat
No Internet Connection