Nesuďme sóju předčasně

Nesuďme sóju předčasně

Autor: Jack Norris, RD

Přeložila: Veronika Powell

Přistupoval jsem ke každému z témat spojených se sójou bez předsudků a snažil jsem se dobrat pravdy, aniž bych se přikláněl k jedné nebo druhé straně. Zcela jistě existuje určité maximální množství sóji, jehož konzumace již není rozumná, ale tato dávka zatím nebyla určena. Každopádně ale máme dostatek dat, abychom věděli, že pokud nemáte problémy se štítnou žlázou a nejste na sóju alergičtí, dvě porce sóji denně jsou naprosto bezpečné. Jedna porce sóji znamená přibližně 1 hrnek (250 ml) sójového mléka, půl hrnku (cca 100 g) tofu, tempehu, sójových bobů nebo sójového masa - zdroj.

Ve svém článku Not Soy Fast Kristin Wartmanová zmiňuje, že: “… narůstá množství studií, které nejen zpochybňují příznivé účinky sóji, ale přímo varují, že sója může být vašemu zdraví nebezpečná.“

Kristin Wartmanová poukazuje na studii Cornucopia Institute, která v některých sójových výrobcích objevila stopy hexanu. Cornucopia Institute nezveřejnil podrobné informace o tom, jaké množství hexanu bylo nalezeno a dosud neexistují žádná data, která by naznačovala, že by hexan ze sójových výrobků ohrožoval zdraví spotřebitelů. Každopádně ale z hlediska zájmu ochrany zdraví a životního prostředí nemohu mít nikomu za zlé, že se chce vyhýbat sójovým produktům, jejichž výroba zahrnovala použití hexanu. Jak ovšem i Kristin Wartmanová zmiňuje, ne všichni výrobci používají při výrobě náhražek masa hexan.

Od tohoto bodu se ale já a Kristin rozcházíme. Existují sice oprávněné obavy týkající se některých aspektů pěstování a konzumace sóji, ale Kristin Wartmanová si vybrala jen to, co se jí hodilo, a ignorovala naprostou většinu vědeckých studií. Já do tohoto článku zahrnuji celé spektrum a věnuji pozornost studiím hovořícím pro sóju i proti ní.

Jedno nezbytné vysvětlení předem: sója obsahuje isoflavony, které mají schopnost vázat se na estrogenové receptory a mohou ovlivnit štítnou žlázu (obzvláště pokud máte nedostatek jódu). V jedné porci sójových výrobků je asi 25 mg isoflavonů.

Rakovina prsu

Wartmanová naznačuje, že sója způsobuje rakovinu prsu, přičemž zmiňuje jen jednu jedinou studii. Bohužel ale neuvedla zdroj, takže není jasné, odkud informace čerpala. Zde je přehled dostupných studií.

Srovnávací studie vlivu sóji na rakovinu prsu přinášejí převážně povzbuzující výsledky pro ty, kteří sóju pravidelně konzumují – většina z nich dochází k závěru, že sója může snížit riziko rakoviny prsu nebo že na něj nemá měřitelný vliv.

Studie sledující stravovací návyky a jejich vliv na zdraví, které jsou většinou uznávány jako důvěryhodnější než srovnávací studie, také přinášejí pozitivní výsledky. Ze šesti studií populací s vyšší konzumací sóji (přibližně jedna až dvě porce sóji denně), Singapore Chinese Health Study (21), Shanghai Women’s Study (2223) a Japan Public Health Center study (26) shledaly, že vyšší příjem sóji byl spojen se sníženým rizikem rakoviny prsu. Další dvě studie, The Japan Collaborative Cohort Study (17) a Japan Life Span Study (30) nenalezly žádnou spojitost. A konečně The European Prospective Investigation into Cancer-Oxford (EPIC) (24), která zahrnula i mnoho vegetariánů, nenalezla jasnou spojitost. Co se týče posledně zmiňované studie, někteří odborníci namítli, že aby se příznivé účinky sóji projevily silněji, je třeba sóju konzumovat v průběhu dospívání, kdy se prsní tkáň vyvíjí, a většina západní populace přechází na vegetariánský způsob stravování až v dospělosti.

Pokud jde o ženy, které již rakovinu prsu mají, včetně těch, které mají nádory, jejichž růst je podporován estrogenem (estrogen-receptor pozitivní), autoři studie Women’s Healthy Eating and Living Study (121) uvádějí:

Naše studie je již třetí epidemiologickou studií, které neodhalila žádné negativní účinky sóji na rakovinu prsu. Tyto studie se navzájem doplňují a pokrývají řadu etnik (dvě z USA a jedna z Číny) a stravovacích návyků, a tak poskytují potřebné důkazy k tomu, aby lékaři přestali pacientky s rakovinou před sójou varovat.

Za pozornost stojí také oficiální stanovisko odborníků z American Cancer Society

Demence

Wartmanová cituje studii nazvanou 2000 Honolulu-Asia Aging Study a uvádí, že tato studie ukázala spojitost mezi sójou a zvýšeným rizikem Alzheimerovy choroby a zmenšováním mozku. Tato studie ale Alzheimerovu chorobu vůbec nezmiňuje, i když se zabývala meřením mentálních schopností. Zde je tedy malé shrnutí studií zaměřených na sóju a mozkové funkce.

Zatím bylo provedeno dvanáct krátkodobých (trvajících od jednoho týdne do jednoho roku) klinických studií zabývajících se vlivem sóji na mozkovou funkci a všechny ve výsledcích označily vliv sóji jako příznivý (44,45484947 50545556) nebo neutrální (515257).

Populační studie (na rozdíl od klinických) se zabývají sledováním konzumace sóji a mozkových funkcí v určitých populacích. Jedna taková studie zjistila, že tempeh (fermentovaná sójová potravina) je spojen s lepší mozkovou funkcí (9).

Tři zprávy z populačních studií ukázaly spojitost mezi konzumací tofu a sníženou mozkovou funkcí v některých skupinách (2953), zvýšenou v další skupině (42) a neutrální v ostatních skupinách (42, 53).

Nepříznivý vliv tofu na zdraví některých skupin byl ale pravděpodobně způsoben skutečností, že v asijských kulturách lidé, kteří nemají moc prostředků, konzumují více tofu, přičemž ale při jeho přípravě používají formaldehyd (alespoň v Indonésii, odkud tyto zprávy pocházejí). Celkově však vědecký výzkum neposkytuje důvod k obavám.  

Kojenecká výživa

Wartmanová tvrdí, že kojenecká výživa na bázi sóji je “pravděpodobně nejvíc zneklidňující”. A i když chápu rodičovské obavy, musím poukázat na velmi významnou studii, která sledovala vývoj lidí, co dostávali jako novorozenci sójovou kojeneckou výživu, a která neshledala žádný důvod k obavám, a to ani pokud jde o štítnou žlázu a pohlavní vývoj (95). A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na to, že Americká pediatrická asociace a Národní toxikologický program považují kojenecké výživy na bázi sóji za bezpečné.

The Beginnings Study je stále probíhající dlouhodobá studie vlivů kojenecké výživy na vývoj dětí (86). Předběžné výsledky této studie (z prvního roku života těchto dětí) neobjevily v porovnání s dětmi krmenými výživou na bázi kravského mléka žádné nežádoucí účinky sóji, a to ani na růst dětí, vývoj jejich pohlavních orgánů a neurologický vývoj.

Zde je ale na místě upozornit, že kojenecká výživa na bázi sóji není určena pro předčasně narozené děti.

Feminizační účinky

Co se týče feminizačních účinků sóji na muže, existují pouze dva extrémní případy. V jednom se muži, který konzumoval dvanáct porcí sóji denně vyvinula citlivá prsní tkáň (123). Druhý případ se týkal muže s cukrovkou 1. typu, který po dobu jednoho roku denně konzumoval čtrnáct porcí převážně vysoce zpracovaných sójových výrobků a objevila se u něj erektilní dysfunkce (10), která odezněla po změně jídelníčku. Já samozřejmě nedoporučuji konzumaci extrémních dávek sóji, ale jedna studie se zaměřila právě na tento problém a bylo zjištěno, že i mnohem vyšší dávky isoflavonů nezpůsobily většině mužů žádné potíže (124).

Nesmíme opomenout ani záležitost kvality a kvantity spermatu – jedna studie zde vyjádřila mírné obavy, ale další dvě klinické studie to nepotvrdily a došly k závěru, že sója nemá na sperma vliv (15126).

Štítná žláza

Považuji za nutné zastavit se u tohoto tématu, protože byla publikována jedna studie, která u mnoha lidí vzbudila obavy. V této studii bylo u lidí, kteří trpí sníženou funkcí štítné žlázy a kterým bylo denně podáváno 16 mg isoflavonů, zjištěno další zhoršování funkce štítné žlázy (78).

Dalších devět studií ale nezjistilo žádný účinek sóji na štítnou žlázu u zdravých lidí v porovnání s placebem (13606364, 6668697175) a dalších pět studií došlo k závěru, že jakékoliv pozorované změny byly jen nepatrné a bezvýznamné (6165707374). Lidé se zdravou štítnou žlázou by neměli mít se sójou sebemenší potíže, pokud mají ve stravě dostatek jódu. Nicméně dokud nebudeme vědět více, lidem se sníženou funkcí štítné žlázy doporučuji se konzumace sóji pro jistotu vyvarovat.

Závěr

Kromě toho, že sója může snížit riziko rakoviny prsu, může také snížit riziko rakoviny prostaty, snížit cholesterol a zmírnit příznaky přechodu. Když se podíváte na vědecká data o sóje jako na celek, je jasné, že běžná konzumace sóji (tedy asi dvě porce denně) je naprosto bezpečná a může zlepšit zdraví.

Další informace včetně nejnovějších studií potvrzujících bezpečnost sóji naleznete na: http://www.viva.org.uk/resources/the-safety-of-soya-factsheet

Úplnou verzi a více informací naleznete v anglickém článku: Soy: What’s the Harm?

Zdroj: Jack Norris, RD

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Studie potvrdila, že i zpracované veganské potraviny jsou pro planetu lepší než živočišné
Nový dokumentární seriál Netflixu o jednovaječných dvojčatech inspiruje lidi, aby přestali jíst maso
Vědec na sobě provedl experiment, aby porovnal dopady veganského a neveganského stravování. Zde jsou výsledky.
No Internet Connection