James Cameron vysvětluje, jak i vy můžete zachránit svět

James Cameron vysvětluje, jak i vy můžete zachránit svět

Autor: John Gaudiosi (Fortune)

Překlad: Martin Čejka a Tomáš Písařík

Oscarový režisér James Cameron propaguje nový způsob boje proti klimatickým změnám - vyřazení masa a mléčných výrobků z jídelníčků.

Když hollywoodský scenárista, režisér a producent James Cameron zrovna netočí filmy (Vetřelci, Terminátor, Titanic, Avatar aj. - pozn. překl.), zabývá se vážnými ekologickými problémy.

Cameron vystoupil na Americko-čínské klimatické konferenci (U.S.-China Climate Leaders Summit) 15. září v Los Angeles. Během konference si obě země vyměňovaly své zkušenosti s plánováním, opatřeními a využitím technologií pro udržitelný a trvalý růst s malou uhlíkovou stopou.

Přednáška, kterou Cameron připravil spolu se Samem Kassem, bývalým hlavním poradcem Bílého domu pro oblast výživy, nese titul “Potraviny pro udržitelné národy”. Režisér, který se s celou svou rodinou stal před čtyřmi lety veganem, se v přednášce věnuje potravinovým systémům (konzumaci a produkci) a vztahu mezi potravinami a klimatickými změnami. V tomto exkluzivním rozhovoru pro magazín Fortune vysvětluje, jak může vyšktrnutí masa a mléčných produktů pomoci se snížením uhlíkových emisí.


Jak jste se dostal k potravinářské stránce boje proti klimatickým změnám?

Vyrůstal jsem v šedesátých a sedmdesátých letech a vždy jsem měl povědomí o ekologii, ale v posledních 15 letech jsem se hodně zajímal o klimatické změny a obnovitelnou energii. Opravdu jsem začal ztrácet naději, že dokážeme splnit své cíle pro emisní limity, kvůli nedostatečné mezinárodní spolupráci a aktivitám států. A jedna z věcí, která mi dodala největší naději byla, když jsem si uvědomil, jak ohromnou měrou se na emisích skleníkových plynů podílí živočišné zemědělství. Je to 14,5 %. Je to víc, než veškerá doprava dohromady. Ne tedy o moc, ale všechny výfuky a komíny lodí a letadel a všeho na planetě dohromady dají asi 13,5 %. Takže tohle je oblast, kde můžeme docílit velké a okamžité změny, když podpoříme lidi, aby změnili svůj životní styl a chování. Nejsou k tomu potřeba žádné nové inovace ani nové modely motorů, elektrifikace dopravního systému nebo masivní rozjezd energetiky z obnovitelných zdrojů.

Jakou roli podle vás tato konference bude hrát v nastartování této globální konverzace?

Investovali jsme 18 měsíců práce a značné množství peněz do sledování statistik a výzkumů. A věc, která nám přišla naprosto jasná, když jsme potkali experty, kteří se zabývají výživou a energetickou udržitelností a klimatickými změnami, byla ta, že se nemůžeme vejít do našich limitů emisí, pokud se nebudeme zajímat o živočišné zemědělství, a tato celá věc byla v konverzaci opomenuta. Všichni se soustředí na energetický sektor, který je samozřejmě obrovský, a v menší míře na dopravní sektor, ale nezajímají se o druhého největšího producenta skleníkových plynů. A to je termostat, který můžeme ztlumit svými osobními volbami. Můžeme to udělat okamžitě.

Co je zapotřebí z pohledu podnikání v oblasti udržitelných potravin?

Nebudu říkat podnikatelům a inovátorům, co mají dělat. Odpověď je, že to musíme udělat, aby naše civilizace přežila, a bude mnohem náročnější vypořádat se s následky klimatických změn než zastavit samotné klimatické změny. Lidé to nechápou, protože nevidí spojitost mezi dopadem chovu hospodářských zvířat a klimatem. Jsme v obrovské smyčce, kde klima bude mít vliv mimo jiné i na potravinovou bezpečnost následkem sucha, dezertifikace, zasolování půdy, ztrát zemědělské půdy a říčních delt, které patří k našim nejúrodnějším oblastem, a následkem stoupání hladiny moří. Tyto jevy budou mít negativní dopad na naši potravinovou bezpečnost přesně v době, kdy potřebujeme zvýšit produkci jídla o 70 %. Kolem roku 2050 bude na Zemi žít přibližně 9 miliard lidí. Tyto dva procesy se ubírají špatným směrem. A právě snížení závislosti lidstva na konzumaci masa a mléčných výrobků je nejlepším nástrojem v boji proti klimatickým změnám.

Jakou roli hrají v této situaci technologie a inovace?

Když se podíváte na současnou situaci a uvědomíte si, že už jde o přežití lidstva, je nevyhnutelné, aby se věci začaly měnit. Takže máte dvě možnosti: buď se rozhodnete být v čele, začnete hledat obchodní příležitosti a inovace, nebo se budete držet stávajících modelů a nakonec zkrachujete. Klasický příklad je Kodak, který trval na tom, že klasický film je nejlepší, v době, kdy se ve filmovém průmyslu všechno digitalizovalo. Namířili si to rovnou ke dnu. Podniky se musí vypořádat s novým prostředím, se změnami stravovacích návyků, zemědělskými systémy, které musí být více udržitelné, využitím půdy, které musí být zaměřeno více na rostlinou výrobu než živočišnou, a buď se stát součástí řešení, nebo zůstat pozadu.

Jakou roli podle vás v této záležitosti mají hrát městské samosprávy?

Souhlasím s principem, že města a regiony dokáží být efektivnější než národní vlády. Tyto principy přijal za své můj přítel Arnold Schwarzenegger a prosazoval je na úrovni guvernérů. Myšlenka spolupráce starostů je klíčová. Snižování emisí pomocí specifických městských opatření, stejně jako snižovat znečištění prachovými částicemi z výfukových plynů a uhelných elektráren, to vše jsou kroky správným směrem.

Co byste vzkázal lidem ohledně masa a mléčných výrobků?

Myslím, že nemusíme lidi žádat, aby přestali jíst živočišné výrobky ze dne na den. Musíme je žádat, aby si uvědomili, jaké dopady na klima má to, co se rozhodnou dát si na talíř. 75 % kácení lesů v Amazonii se provádí za účelem zřízení pastvin pro hospodářská zvířata nebo pro pěstování soji používané primárně ke krmení hospodářských zvířat ve velkochovech. Všechno je to provázané a složité. Pro lidi je to těžko pochopitelné, ale můj jednoduchý vzkaz zní: můžete být zdravější i planeta může být zdravější pomocí snadné věci, kterou můžete udělat už dnes. A také můžete ušetřit peníze, protože rostlinná strava je prostě levnější. Je levnější pěstovat rostliny. Stojí to méně peněz, produkuje se přitom méně CO2, spotřebuje se méně vody a je to lepší pro vaše zdraví. Stále čekám na nějaký negativní aspekt takového rozhodnutí.

Zdroj: Fortune

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Nová zpráva odhaluje, že pouze 7 procent zpráv o klimatu zmiňuje hospodářská zvířata
Kdyby byli všichni vegani, byla by potřeba jen čtvrtina současné orné půdy
V rámci boje proti klimatické krizi musí banky přestat financovat velkochovy
No Internet Connection