The Guardian: Emise metanu z chovu skotu jsou o 11 % vyšší, než bylo odhadováno

The Guardian: Emise metanu z chovu skotu jsou o 11 % vyšší, než bylo odhadováno

Kvůli většímu počtu hospodářských zvířat ve více regionech stoupá množství metanu ve vzduchu rychleji, než předpovídala zastaralá data. Dle vědců jsou emise skleníkových plynů spojené s chovem skotu větší, než bylo předpokládáno, což představuje další výzvu v boji o zpomalení globálního oteplování.

Revidované výpočty metanu produkovaného na hlavu ukazují, že světové emise hospodářských zvířat byly v roce 2011 o 11 % vyšší, než odhadoval Mezivládní panel pro změny klimatu OSN (IPPC).

Pravidelné zprávy IPPC shromažďující data od tisíců vědců pomáhají světovým leaderům podnikat kroky v oblasti klimatických změn, které začaly páchat zmatek v počasí po celém světě.

V mnoha regionech se mění počty hospodářských zvířat a šlechtění má za následek větší zvířata s vyšším příjmem potravy,“ říká Julie Wolf, výzkumná pracovnice ministerstva zemědělství USA a vedoucí autorka studie v časopise Carbon Balance and Management.

Toto může spolu se změnami ve správě hospodářských zvířat vést k většímu množství emisí metanu“ říká.

Předchozí odhady, jak Wolf dodává ve svém prohlášení, byly založeny na „zastaralých datech“.

Potom, co koncentrace metanu ve vzduchu rostla mezi léty 2000 a 2006 pomalu, stoupala podle předchozího výzkumu v posledním desetiletí desetkrát rychleji.

Kromě přírodních zdrojů jako rašeliniště, mokřady a termiti pochází přibližně dvě třetiny celkového objemu metanu z lidské činnosti. Metan je produkován dvěma způsoby; bezbarvý plyn bez zápachu uniká během produkce a transportu uhlí, ropy a především zemního plynu a v přibližně stejném množství vzniká nadýmáním přežvýkavců, jako je skot nebo ovce, jakož i rozkladem organického odpadu, obzvláště skládek odpadu.

Podle IPPC se metan v roce 2015 podílel na světových emisích skleníkových plynů šestnácti procenty.

Oxid uhličitý produkovaný zejména spalováním fosilních paliv pak tvoří více než tři čtvrtiny emisí, které oteplují planetu.

S tím, jak je naše strava stále bohatší na maso a mléčné výrobky, rostou také skryté náklady našeho jídla na klima“ říká profesor Dave Reay z Edinburské Univerzity v reakci na studii.

Krávy, které vypouští méně metanu, možná nejsou tak do očí bijící jako vodní turbíny nebo solární panely, ale jsou stejně důležité pro řešení klimatických změn.“

Nová studie zvyšuje „odhadované emise metanu způsobené lidskou činností ze všech zdrojů o asi čtyři procenta“, říká profesor Piers Forster z Univerzity v Leeds, jenž se na výzkumu nepodílel.

Metan je jako skleníkový plyn mnohem silnější než CO2; zachytává více sluneční radiace, ale zůstává v atmosféře kratší dobu. S přihlédnutím k tomuto faktu vědci vypočítali, že potenciál globálního oteplování metanu je pro období sta let 28krát větší než u oxidu uhličitého.

Studie uvádí, že emise metanu vyprodukované hospodářskými zvířaty prudce vzrostly v rychle se rozvíjejících regionech Asie, Latinské Ameriky a Afriky. Na druhou stranu se vzrůst prudce zpomalil v USA a Kanadě. V Evropě se pak emise metanu snížily.

Jak varovalo sdružení 81 vědců v prosinci, prudký vzrůst znečištění metanem by mohl ohrozit cíl zakotvený v Pařížské dohodě, kterou podepsalo 196 států, a to udržet globální oteplování pod 2°C.

Dosáhnout takového cíle bude stále složitější, pokud nebude snížení emisí metanu věnována patřičná pozornost“ napsali ve svém otevřeném dopise.

Zdroj: The Guardian, Překlad: Gabriela Kaletová, Korektura: Marie Kučerová, Ilustrační foto: Jo-Anne McArthur / Djurrattsalliansen

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Evropské politické strany volají po udržitelnějších potravinách a zemědělství
Česká média podceňují dopad zemědělství na klimatickou krizi   
Studie potvrdila, že i zpracované veganské potraviny jsou pro planetu lepší než živočišné
No Internet Connection