Cesta do hlubin kraví mysli

Cesta do hlubin kraví mysli

Ačkoliv jsou krávy* lidmi využívány po tisíciletí, stále nemáme dostatečné povědomí o tom, jak ohromně citlivá a inteligentní zvířata to jsou.

Krávy patří k nejběžnějším a nejikoničtějším hospodářským zvířatům a lidé po celém světě je využívají na maso a mléko. Náš omezený přímý kontakt s krávami v jejich přirozeném prostředí naneštěstí vede k tomu, že je lidé pokládají za ne příliš inteligentní a citlivé tvory. Článek publikovaný v žurnálu Animal Behavior and Cognition (Chování a kognice zvířat) prezentuje komplexní shrnutí výzkumu inteligence, kognice a chování krav, jenž je založen na datech shromážděných z platforem The Web of Science Core Collection, ScienceDaily a Google. Článek nám dává možnost vidět, jak pozoruhodně se mentalita krav zrcadlí v naší vlastní mentalitě. Konečným cílem autorů je zdůraznit nutnost změny způsobu, jakým o kravách přemýšlíme a jak s nimi zacházíme, a své argumenty podporující tuto změnu prezentují metodologickým způsobem.


Foto: Kráva v nepálském azylu The Kathmandu Cow Sanctuary

Zaprvé, kognitivní schopnosti a schopnost učit se jsou u krav vysoce rozvinuty. Kromě schopnosti provést úkoly jako například přitlačit na panel za účelem získání potravy, umí předpovídat pohyby pojízdného terče. Umí také rozeznávat jedince, ať už se jedná o krávy nebo o lidi, což naznačuje, že jsou schopny komplexnějších sociálních interakcí. Potřebujeme však další zacílený výzkum, abychom poskytli komplexnější představu o kognitivních schopnostech krav.

Krávy také prožívají širokou škálu emocí. Behavioristé věří, že behaviorální a tělesné znaky jako vokalizace, pokusy o útěk, podíl viditelného očního bělma, postavení uší a srdeční tep mohou odrážet pozitivní a negativní emoce krav. Vědci mezi krávami vypozorovali také komplexní emoce. Ty zahrnovaly kognitivní zkreslení (když emoční stav ovlivňuje úsudek a ostatní myšlenkové proces), emocionální nákazu (kdy se emoce jedince rozšíří na ostatní členy skupiny), sociální odolnost vůči tlaku (kdy se úroveň stresu u jedince sníží v přítomnosti ostatních) a pouto mezi matkou a dítětem.


Foto: Matka olizuje tvář svého novorozeněte krátce před jejich odloučením

Výzkumníci u krav vypozorovali také osobnost, kterou definujeme jako soubor rysů, které jsou jedinci vlastní konzistentně v průběhu času. Studie ukázaly, že krávy projevují společenskost, družnost, nervozitu a bázlivost, stejně jako citlivost při dojení, kontaktu s neznámými objekty a sociální izolaci. Naneštěstí se však výzkum zaměřil mnohem více na negativní osobnostní rysy krav než na ty pozitivní, protože právě negativní rysy nežádoucím způsobem ovlivňují hospodářskou produkci. Musíme dále zkoumat pozitivní osobnostní rysy krav, abychom mohli plně chápat rozsah jejich osobností.

Vzhledem ke kognitivním a emočním schopnostem krav není překvapením, že projevují také prvky sociální komplexity. Krávy obvykle vytvářejí matrilineární sociální struktury skládající se z jednotek matka-dítě. Krávy mezi sebou vytvářejí obrovské sociální sítě založené na faktorech, jako jsou sdílené rysy nebo množství času, které spolu stráví jako telata. Jednotlivci si také vyměňují znalosti skrze sociální interakce. Tyto charakteristiky silně naznačují, že krávy jsou mnohem komplexnějšími jedinci, než za jaké bychom je podle masného, mléčného a módního průmyslu měli považovat.


Foto: Kraví pohled z transportu na smrt

I když cílem tohoto článku bylo shrnout to, co již víme o mentalitě krav, upozorňuje též na ty oblasti, které potřebují dodatečný výzkum. A i přes to, že je článek zaměřen na krávy, přináší důsledky také pro ostatní hospodářská zvířata; připomíná nám, že malý počet studií zkoumajících kognitivní schopnosti těchto zvířat má za cíl především maximalizovat zemědělskou produkci. Mohli bychom se naučit mnohem více a dělat větší pokroky v oblasti zlepšování welfare hospodářských zvířat, pokud bychom rozšířili agendu tohoto výzkumu. Mezitím by nás přibývající důkazy o kognitivních schopnostech krav a jiných hospodářských zvířat měly motivovat k bližšímu zkoumání toho, jak se lidé o tato inteligentní zvířata starají, a to nejen na farmách, ale kdekoliv, kde jsou chovaná v zajetí.

*Označení kráva je v článku používáno jako hovorový termín pro tur domácí

Zdroj: Faunalitics, Překlad: Gabriela Kaletová, Korektura: Jakub Sadecký, Ilustrační fotky: Jo-Anne McArthur / Animal Equality / We Animals

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Překážky rostlinného stravování v Evropě
Předsudky umělé inteligence mohou uškodit hospodářským zvířatům
Objevení mozkové struktury vysvětluje, proč jsou někteří ptáci tak chytří – a možná jsou si dokonce vědomi sami sebe
No Internet Connection