4 způsoby, kterými lidé obhajují konzumaci masa

4 způsoby, kterými lidé obhajují konzumaci masa

Ať už jsou vaše postoje vůči vegetariánství jakékoliv, jen těžko lze popřít, že konzumace masa v současnosti způsobuje jistý paradox. Většina “masojedů” má alespoň nějaké pochybnosti o ubližování ostatním zvířatům. Nejenže většina těchto lidí má domácí mazlíčky, ale většina ani nedokáže sledovat proces zabíjení zvířete, které konzumují, natož aby ho zabili sami.

Právě tato kombinace - konzumovat maso, ale zároveň cítit odpor vůči jeho získávání - způsobuje, že musí lidé přijít se způsoby, jak ospravedlnit své stravovací návyky. Nový článek v časopise Appetite tento proces vysvětluje na základě provedených studií.

Tým vedený doktorem Jaredem Piazzou, psychologem z Lancasterské univerzity, chtěl zjistit, jakými způsoby “masojedi” ospravedlňují svou konzumaci masa. Za tímto účelem využili práci Melanie Joy, autorky knihy “Proč milujeme psy, jíme prasata a oblékáme se do krav: Úvod do karnismu”. Melanie Joy v této knize představuje tři ospravedlnění pro konzumaci masa - že je to normální, přirozené a nezbytné. Tým z Lancasterské univerzity k těmto třem přidal ještě čtvrté - že je to chutné.

Piazza uvedl: “Vztah, který mají lidé se zvířaty, je komplikovaný. Zatímco většina lidí se těší ze společnosti zvířete a za péči o ně utrácí ročně miliardy dolarů, většina lidí stále jí maso. Lidé si vytváří řadu strategií, kterými překonávají tento zřejmý rozpor v přístupu a chování. Důležitá a převládající strategie je odůvodňovat si konzumaci masa tím, že je přirozená, normální, nezbytná a chutná.”

V této studii byla studentům a dospělým v USA položena otázka, zda jim připadá konzumace masa v pořádku. Největší skupina používala k ospravedlnění své volby tvrzení, že maso je “nezbytné”, po čemž následovaly ostatní tři důvody.

Typické vysvětlení používané k ospravedlnění konzumace masa zahrnuje tato 4N:

  • Přirozené (natural): “Lidé jsou přirození všežravci”
  • Nezbytné: “Maso poskytuje nutné živiny.”
  • Normální: “Byl jsem tak vychován, dělají to všichni.”
  • Chutné (nice): “Chutná výborně.”

Dr. Piazza dodává: “Morálně motivovaní vegetariáni se mohou stát zdrojem nevyřčených výčitek pro mnoho všežravců, kteří pak reagují chováním určeným k obhajobě v situaci morálního odsouzení.”

Muži se ztotožňovali se 4N více než ženy, zatímco lidé, kteří tato ospravedlnění odmítli, vykazovali větší zájem o blaho zvířat.

Lidé, kteří tvrdili, že konzumace masa je přirozená, nezbytná, normální a chutná, také sdílejí jiné vlastnosti: přisuzují krávám menší mentální kapacitu a jsou shovívavější vůči společenské nerovnosti.

Dr. Piazza říká: “Tato 4N jsou mocný a pronikavý prostředek používaný lidmi k rozptýlení pocitu viny, který by se při konzumací živočišných potravin mohl dostavit.”

Zdroj: Lancaster University, Nymag.com,
Překlad: Martin Čejka, Tereza Vandrovcová, Jakub Mlynář

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Studie potvrdila, že i zpracované veganské potraviny jsou pro planetu lepší než živočišné
Vědec na sobě provedl experiment, aby porovnal dopady veganského a neveganského stravování. Zde jsou výsledky.
Vliv živočišného průmyslu na nutriční výzkum
No Internet Connection