Skryté vyšetřování odhalilo utrpení zvířat na britské univerzitě

Skryté vyšetřování odhalilo utrpení zvířat na britské univerzitě

Bristská unie za zrušení vivisekce (BUAV) 13. dubna 2013 zveřejnila video záběry a další informační materiály z utajeného vyšetřování v laboratořích Královské univerzity v Londýně. Během zúčastněného pozorování laboratorní práce se zvířaty rešeršéři zjistili, že jsou potkani a myši v těchto zařízeních rutinně vystavováni mnoha nepříjemným a bolestivým pokusům, které způsobují velké utrpení.

 

Zde je přehled některých problematických procedur a postupů: 1) V rámci invazivní chirurgie hlavy měla některá zvířata v hlavě implantovanou kanylu, která umožňovala zavedení zkoumaných látek přímo do mozku. 2) Potkani byli vystaveni vážnému poškozování orgánů a chirurgickým zákrokům. 3) Některým myším byla provedena tzv. kraniotomie, kdy jim byly odstraněny části lebek a nahrazeny tzv. okny, kterými mohli výzkumníci pozorovat, co se děje v myším mozku. 4) Běžecký pás. Myši a potkani byli nuceni běhat po rychlých pásech s hrozbou elektrického šoku v případě zpomalení. Většina zvířat běhala do úplného vyčerpání. Někteří jedinci běželi přes dvě a půl hodiny.

5) Nedostatečná anestezie a monitoring. Zaměstnanci laboratoří v mnoha případech nevěnovali pozornost bolestivým následkům operací a nechávali zvířata bez tišících prostředků i pravidelné kontroly. Čas od času se přišli pouze podívat na stav živých a uhynulých. 6) Objektifikace zvířete. Na videu si lze povšimnout, jaký postoj výzkumníci nejčastěji zastávají vůči zvířatům, se kterými pracují. Hovoří o nich jako o věcech a ignorují nebo zesměšňují jejich projevy bolesti. 7) Rešeršéři rovněž u některých experimentátorů zaznamenali nedostatečnou kompetentnost k provádění některých úkonů a neznalost (následována ignorací) etických směrnic.

Jak vidí realitu využívání zvířat v londýnských laboratořích britská vláda? "Děláme vše pro to, abychom dokázali zajistit ty nejvyšší standardy zvířecího welfare a ochrany zvířat, která jsou využívána pro vědecké účely," řekl ministr vnitra během diskuze na půdě dolní sněmovny Spojeného království v listopadu 2011. Na rozdíl od vládní rétoriky je skutečná realita pečlivě skrývána za dveřmi laboratoří.

Jak ukazují mnohé sociologické studie z oblasti Animal Studies*, současný diskurs vědy, způsob socializace mladých vědců i mikrosociální svět laboratoří tlačí výzkumníky do pozic cynismu či ignorace etických aspektů našeho využívání zvířat pro vědecké účely. Z toho důvodu bohužel nebudou laboratoře Královské univerzity v Londýně výjimečným případem problematického zacházení se zvířaty.

Souhlasíte-li s nutností postupného ukončení pokusů na zvířatech, připojte se k evropské občanské iniciativě Stop vivisection. Díky nutnosti udání čísla OP má tato petice (na rozdíl od jiných elektronických petic) oficiální platnost. Osobní údaje poslouží pouze pro ověření a potvrzení počtu obdržených prohlášení o podpoře této občanské iniciativy a nebudou použity k jinému účelu.

Chcete-li podepsat elektronickou petici (se symbolickou platností v podobě vyjádřené podpory) konkrétně proti využívání zvířat v laboratořích Královské univerzity v Londýně, můžete tak učinit na tomto odkazu.

 

Zdroje: http://licensedtokill.buav.org

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000007/public/index.do?initiativeLang=cs

http://www.change.org/en-GB/petitions/rt-hon-theresa-may-mp-secretary-of-state-home-office-stop-animal-research-at-imperial-college-london

http://youtu.be/DSjBNcwqIZI

* Těmto studiím se věnuji v knize Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe (pozn. T. V.)

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Edinburgh vyřazuje maso z jídelníčků ve školách
Úspěch: První pokuta za prodej pokrmu foie gras kvůli týrání zvířat
Krátký animovaný film MILK ukazuje mlékárenský průmysl z pohledu matky
No Internet Connection