Ryby jsou emocionální bytosti, které cítí bolest

Ryby jsou emocionální bytosti, které cítí bolest

Prof. Marc Bekoff v tomto eseji na serveru Psychology Today představuje kompilační etologickou publikaci prof. Browna, která se zaměřuje na vnímání a emocionální život ryb. Marc Bekoff je emeritním profesorem ekologie a evoluční biologie na University of Colorado, Boulder, a mimo jiné je autorem do češtiny přeložené knihy Na zvířatech záleží, která vyšla roku 2009 v nakladatelství Triton.


Foto: Marc Bekoff na návěvě v azylu pro tzv. hospodářská zvířata

Vždycky jsem nadšený, když vědci poskytnou solidní empirická data o kognitivním a emocionálním životě (mimolidských) zvířat, která jsou pro většinu lidí obrovským "překvapením", protože podle jejich (neinformovaného) názoru "to tak být prostě nemůže." Nedávno jsem o tomto druhu překvapení psal v eseji nazvané "Emocionální život langusty: stres a úzkost." Krátce nato publikoval australský výzkumník prof. Culum Brown z Macquarie University v Sydney recenzovaný článek v časopisu Animal Cognition s názvem "Rybí inteligence, vnímání a etika", ve kterém tvrdí, že ryby jsou emocionální bytosti, které evidentně cítí bolest v podstatě stejným způsobem jako lidé. Zde je abstrakt tohoto pozoruhodného článku:


Foto: Tuňák obecný (zdroj: National Geographic)

"Ryby patří mezi lidmi nejvíce využívané obratlovce. Jejich volně žijící populace jsou hromadně loveny v rámci průmyslového rybolovu, také jsou chovány v podmínkách intenzivních "rybochovů", patří mezi časté domácí mazlíčky a také jsou hojně využívány ve vědeckém výzkumu. Na druhé straně se rybám málokdy dostane stejné úrovně soucitu a snahy o poskytnutí lepších životních podmínek jako teplokrevným obratlovcům. Jedním z důvodů je obrovská propast mezi všeobecně rozšířenými představami o rybí inteligenci a vědeckou realitou. Toto je pozoruhodná záležitost, neboť vládní politika se řídí veřejným míněním. Rozpoznání inteligence u zvířat často rozhoduje o tom, zda je zahrneme do našeho morálního okruhu. Z welfaristického hlediska se většina výzkumníků shoduje na tom, že pokud je zvíře citlivé, pravděpodobně může trpět, a proto bychom mu měli poskytnout nějakou formu právní ochrany. (...) Pokud se dosáhne stejné úrovně ochrany ryb jako u ostatních obratlovců, bude to opravdu skvělé, nejenom kvůli praktikám průmyslového rybolovu. V tomto článku shrnuji současný stav poznání týkající se vědomí ryb počínaje smyslovým vnímáním a konče myšlením. Z této kompilace současných výzkumů vyplývá, že smyslové vnímání ryb a jejich kognitivní schopnosti se vyrovnají ostatním obratlovcům a v některých případech je i převyšují. Ačkoliv vědci nemohou poskytnout definitivní odpověď týkající se úrovně vědomí kterýchkoliv mimolidských obratlovců, rozsáhlé důkazy o sofistikovanosti chování i myšlení ryb nás směřují k tomu, že nejlepším řešením bude poskytnout rybám stejnou úroveň ochrany, jakou požívají ostatní obratlovci."

Zjištění prof. Browna, která jsou v souladu i s precizním výzkumem Victorie Braithwaite (viz zde a zde), jsou prozkoumána i v eseji publikovaném na serveru na Daily Mail v červnu 2014 pod názvem "Ryby mají také pocity: Experti tvrdí, že tito tvorové zakoušejí bolest ve srovnatelné míře jako člověk a mělo by s nimi být zacházeno lépe". Zde je pár ukázek, které by vás mohly navnadit na přečtení celého textu, který velmi dobře vystihuje podstatu Brownovy kompilace:

  • Ryby rozvíjejí kulturní tradice a jsou schopny rozpoznávat identitu svoji i ostatních jedinců
  • Vykazují znaky tzv. Machiaveliánské inteligence, mezi které patří např. spolupráce a usmíření
  • Profesor Brown uvádí, že primární smysly ryb jsou stejně dobré a v některých případech lepší než u člověka
  • Úroveň složitosti mentálního světa ryb je na stejné úrovni s většinou jiných obratlovců a zároveň roste počet důkazů, že mohou cítit bolest podobným způsobem jako lidé

Ryby by měly být zahrnuty do našeho morálního okruhu

V Brownově textu bych ještě zdůraznil jeho tvrzení, že "ačkoliv vědci nemohou poskytnout definitivní odpověď týkající se úrovně vědomí kterýchkoliv mimolidských obratlovců, rozsáhlé důkazy o sofistikovanosti chování i myšlení ryb nás směřuji k tomu, že nejlepším řešením bude poskytnout rybám stejnou úroveň ochrany, jakou požívají ostatní obratlovci. (...) Měli bychom je proto zahrnout do našeho "morálního okruhu" a poskytnout jim ochranu, kterou si zaslouží."

Podobně své poznatky shrnuje výše jmenovaná dr. Braithwaite ve své knize z roku 2010 nazvané "Cítí ryby bolest?" (Do Fish Feel Pain?): "Tvrdím, že dokazatelnost schopnosti cítit bolest a možnosti trpět je u ryb stejná jako u ptáků a savců - a vyšší než např. u lidských novorozenců a předčasně narozených dětí" (str. 153).


Foto: Kampaň organizace PETA (podívejte se i na video s Joaquinem Phoenixem)

Je na čase využít toho, co se o těchto tvorech dozvídáme, ve prospěch ryb a dalších zvířat, která jsou dnes využívána a zneužívána po miliardách "kusů" ročně. Ryby evidentně nejsou věci na jedno použití, ale vnímající a cítící bytosti. Na tuto skutečnost upozorňuje i vynikající projekt Farm Sanctuary "Někdo, ne něco".

Pramen: Brown, C. (2014). Fish intelligence, sentience and ethics. Animal Cognition. DOI 10.1007/s10071-014-0761-0.

Autor: Marc Bekoff

Zdroj: Psychology Today, Překlad: Tereza Vandrovcová, Ilustrační obrázek: Eibo-Jeddah

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Ryby čističky úspěšně zdolaly slavný Marshmallow test
Eric Adams se stal historicky prvním veganským starostou New Yorku
Kate Winslet provází novým dokumentem Projíme se k záhubě?
No Internet Connection