Pět důvodů, proč jsme přejmenovali Otevři oči na Očima zvířat

Pět důvodů, proč jsme přejmenovali Otevři oči na Očima zvířat

Po více než čtrnáctileté historii spolku Otevři oči jsme se rozhodli pro změnu názvu na „Očima zvířat“. Učinili jsme tak z několika důvodů, které odrážejí naše hodnoty, směřování a současný společenský diskurz:

 

1) Přenesení pozornosti na zvířata

Prvním důvodem pro změnu názvu byla potřeba jasněji definovat naše zaměření. Původní název „Otevři oči“ se obracel k lidem a mohl být chápán v různých kontextech. Název „Očima zvířat“ přenáší pozornost na zvířata a je z něj jasně patrné naše zaměření.

 

2) Odstranění rozkazovacího způsobu

Nový název Očima zvířat je formulován tak, aby vzbuzoval porozumění a sdílenou perspektivu, namísto rozkazovacího tónu, který může vyvolávat opačnou reakci.

 

3) Pocit zostuzení

Původní název implikoval, že jsou adresáti slepí nebo hloupí, což mohlo působit urážlivě a při komunikaci životního stylu soucitného ke zvířatům nám to příliš nepomáhalo. Poznatky psychologického výzkumu nám ukazují, že pokud je naším cílem změnit uvažování lidí, je potřeba s nimi komunikovat vstřícněji.

 

4) Asociace s jinými projekty

Název Otevři oči vzbuzuje asociace s názvy některých náboženských projektů. Těmto nedorozuměním se chceme vyhnout a zajistit, že náš spolek bude vnímán jako jedinečný.

 

5) Zlepšení komunikace s médii a institucemi

Přejmenování nám také usnadní komunikaci s médii a institucemi. Nový název zní důvěryhodněji a poskytuje jasný a přístupný obraz našich cílů. To nám umožní efektivnější komunikaci našich aktivit směrem k veřejnosti.

 

Věříme, že nový název nám pomůže posílit naši pozici jako důvěryhodné a respektované organizace a umožní nám lépe komunikovat povědomí o právech zvířat a veganství.

Nyní nás čeká mnoho práce v souvislosti s realizací změny (nové webové stránky, změna loga u všech našich projektů apod.). Ještě nějaký čas budete vídat náš starý název na našich brožurách a samolepkách, než je rozdáme a dotiskneme aktualizované verze. 

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na další společné kroky na cestě za osvobozením zvířat!

 

Petr Beneš, předseda Očima zvířat, z. s.

 

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Kuchařská show Revoluční kuchařka osvobození posouvá hranice představivosti české gastronomie
Kolem 70 lidí obsadilo mléčnou farmu, aby se veřejnost dozvěděla pravdu o mléku
Činnost spolku Otevři oči v roce 2022
No Internet Connection