Kdo jsou vegani a vegetariáni v ČR?

Kdo jsou vegani a vegetariáni v ČR?

Čtenáře tohoto článku asi nepřekvapí, že veganství a někdy i vegetariánství je v ČR stále vnímáno s předsudky a mnohdy i opovržením většinové společnosti. Ta je přesvědčena, že konzumace masa a živočišných produktů je něčím přirozeným, zvláště pokud jde o středoevropskou kuchyni. Vegani (a do jisté míry i vegetariáni) to mají mnohdy náročné, jelikož prakticky denně bojují s nedostatkem etických produktů a trvale udržitelných (soucitných) alternativ ke konzumnímu způsobu života. Mimo to se potýkají s tlakem většinové společnosti, často jsou terčem předsudků a mylných stereotypů. Veganství je z pohledu většinové společnosti bráno různě: jako určitý módní trend mládeže, snobský styl stravování vyšší třídy, porucha příjmu potravy… nebo je zcela ignorováno.

Jedním ze způsobů jak toto změnit a bojovat proti předsudkům je prezentovat veganskou komunitu (resp. segment společnosti) objektivně a komplexně. K tomu je potřeba získat určitá data a odpovědět na otázku, „kdo jsou vlastně vegani a vegetariáni v ČR“? Odpověď je na první pohled relativně snadná, stačí si najít definici (například tu od The Vegan Society). Definice však neukáže reálný obraz. Za každým veganem i vegetariánem je totiž skutečný příběh: někdo je vegan z malého města, jiný z velkého, jedna pracuje jako kadeřnice, druhá jako doktorka, Tonda volí zelené, Jitka zase piráty a Bára nevolí vůbec… To co nám pomůže dát tyto příběhy dohromady je statistika.

Pokud máte zájem, můžete se zúčastnit zajímavého dotazníkového výzkumu, který je věnován veganům i vegetariánům. Je to pro dobrou věc, jelikož objektivní výsledky pomohou pozitivně komunikovat veganství a bojovat proti předsudkům.

Dotazník pro výzkum je (do 31. 10. 2018) dostupný zde: goo.gl/Gg3X4H


Dovolím si několik poznámek.

1. Výzkum je anonymní, je prováděn pouze k vědeckým účelům a vyplnění dotazníku Vám zabere asi 10 minut.

2. Dotazník je pro vegany i pro vegetariány. Nebojte, Vaše anonymní data budou oddělena, takže určitě nebudete spadat do stejné skupiny. Stejné otázky u obou skupin pak pomohou odpovědět na výzkumnou otázku, jak a jak moc se např. vegetariáni ve svých společenských a politických postojích liší od veganů, resp. od „běžné populace“. Vegetariáni jsou tedy také pro výzkum důležití, jelikož poskytnou určitý kontrolní vzorek.

3. Je zpracováno mnoho výzkumů na běžnou populaci. Veganům a vegetariánům se věnuje jen málo studií, proto Vaše účast na výzkumu pomůže přinést nová a cenná data. Aby se minimalizovala statistická odchylka, bylo by ideální mít alespoň 2000 respondentů. Neváhejte tedy dotazník sdílet.

4. Protože se výzkumu účastní dvě skupiny, které v řadě věcí mají odlišný postoj, některé otázky se Vám mohou zdát z pohledu vegana či vegetariána nelogické či špatně postavené. Nebojte, se na ně odpovědět, každá otázka má svůj význam. V některých otázkách bylo nutné přistoupit k určité redukci počtu nabízených odpovědí.

5. Dotazník prošel testovacím kolem na několika veganech a k 13. 10. jej vyplnilo přes 900 lidí. Výzkum bude ukončen ve středu 31. 10. 2018.

6. Výsledky výzkumu budou prezentovány formou výzkumné zprávy (s laskavým svolením administrátorů) na tomto webu v průběhu ledna. Detailnější studie vyjde během příštího roku v některém odborném akademickém časopise (nabízí se např. Sociologický časopis).


Velmi děkuji za Vaši ochotu a Váš čas!!!

Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

Katedra politologie a společenských věd

Právnická fakulta UP v Olomouci

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Studie potvrdila, že i zpracované veganské potraviny jsou pro planetu lepší než živočišné
Vědec na sobě provedl experiment, aby porovnal dopady veganského a neveganského stravování. Zde jsou výsledky.
Vliv živočišného průmyslu na nutriční výzkum
No Internet Connection