Strana zelených se připojila k výzvě stop dlouhým transportům se zvířaty

Strana zelených se připojila k výzvě stop dlouhým transportům se zvířaty

Strana zelených se připojila k výzvě Společnosti pro zvířata, která prostřednictvím online petice apeluje na ministra zemědělství ČR Petra Bendla, aby jako zástupce naší země v Radě ministrů EU podpořil požadavek na omezení doby přepravy hospodářských zvířat v celé EU na jatka na maximálně 8 hodin a aby pomohl zastavit vývoz hospodářských zvířat z ČR do třetích zemí.

Vedoucí odborné sekce ochrany zvířat Tereza Vandrovcová k tomu dodává: "Požadavky výzvy jsou v souladu s cíli Strany zelených, která již ve svém volebním programu do poslanecké sněmovny z roku 2009 prosazovala zákaz transportu jatečních zvířat na porážku na vzdálenost větší než 300 km od hospodářství a zákaz jejich převážení přes území České republiky. Přestože požadavky Společnosti pro zvířata jsou o něco mírnější, považujeme je za žádoucí posun, který plně podporujeme."

Současný stav, kdy je možné transportovat živá zvířata přes území mnoha států po desítky hodin, je neúnosný. Při takto dlouhých transportech zvířata běžně trpí žízní, stresem a bolestí, dochází u nich ke zraněním a následkem značně rozdílných povětrnostních podmínek během cesty též k přehřátí nebo naopak k podchlazení.

Pro představu, letos bylo z ČR vyvezeno např. do Maďarska 39 543 prasat. Naopak, jenom z Dánska bylo k nám do České republiky dovezeno od začátku roku 169 548 živých prasat. Nelze opomenout ani vývoz našich zvířat mimo EU, zejména do Turecka. Slovy uvedené petice Společnosti pro zvířata: "Hospodářská zvířata by měla být poražena a vykrmována co nejblíže místu jejich původního chovu či odchovu."

Petici je možné podepsat na následujícím odkazu: http://spolecnostprozvirata.cz/kampane/stop_preprave_hzv/

Zdroj: http://www.zeleni.cz/media/aktuality/strana-zelenych-se-pripojuje-k-vyzve-stop-dlouhym-transportum-se-zviraty/

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Německo oficiálně zakázalo vybíjení kohoutků
Rozhovor: „Natáčet peklo pro nás byla naděje“
Evropská unie odmítla cenzuru rostlinných alternativ
No Internet Connection