Bielkoviny, vápnik a zdravie kostí z pohľadu dietológov

Bielkoviny, vápnik a zdravie kostí z pohľadu dietológov

Autormi tohto článku sú Jack Norris, dietológ a Ginny Messina, odborníčka pre oblasť verejného zdravotníctva a dietologička.

Preklad do slovenčiny: Lucia Stančáková

Vegani zvyčajne mávajú nižší príjem vápnika ako vegetariáni a konzumenti mäsa. Do akej miery na tom ale záleží?

Dlhšiu dobu už prevláda názor, že na tom vôbec nezáleží. Podľa hypotézy kyselinotvornej stravy (acid-ash hypothesis) o príčine osteoporózy, vegáni vďaka tomu, že nejedia živočíšne bielkoviny, majú nižšie straty vápnika. Myšlienka je, že vápnik sa vylučuje z kostí aby neutralizoval kyslé prostredie, ktoré vytvárajú práve živočíšne bielkoviny.

Túto teóriu podporili rôzne štúdie, ktoré odhalili jednak vyššie množstvo vápnika, tak kyslých zlúčenín, v moči skúmaných osôb, ktoré prijímali vysoké dávky živočíšnych bielkovín (1). To má byť aj dôvodom, prečo sa vyššie riziko zlomeniny bedrových kostí vyskytuje práve v krajinách s vysokým príjmom živočíšnych bielkovín (2).

Avšak zatiaľ čo pred niekoľkými desaťročiami mala táto teória veľmi veľkú podporu, nedospela až do úrovne vedeckého dôkazu. Článok vegánskej dietologičky doktorky Reed Mangelsovej, vychádzajúci z jej prezentácie na 6. Medzinárodnom kongrese vegetariánskej výživy veľmi dobre zhŕňa posledné výskumy (3). Jej článok by mal byť povinným čítaním pre všetkých vegánskych a vegetariánskych výživových poradcov.

Bohužiaľ, pri zbežnom vyhľadaní spojenia  “vegáni-vápnik-zdravie-kostí” na internete zistíme, že mnoho vegánskych poradcov aj zdravotníckych pracovníkov stále šíri názor, že bielkoviny odbúravajú z kostí vápnik.

Povedali sme si, že by bolo zaujímavé zistiť, ako sa k tomu všetkému stavajú vegetariánski dietológovia. Preto sme vytvorili dotazník typu pravda/nepravda o zdraví kostí, bielkovinách a vegánskej strave. Požiadali sme dietológov, ktorí sú prihlásení do mailing listu Vegetarian Nutrition Dietetic Practice Group (ďalej len VNDPG), aby odpovedali na nasledujúce otázky.

Napriek tomu, že to bol iba malý, nevedecký prieskum, priniesol zaujímavé výsledky. Ukázalo sa, že členovia VNDPG majú väčší prehľad o problematike ako široká vegánska komunita a zdieľajú lepšie informácie ako tie, čo sú často dostupné na internete atď. V niektorých prípadoch však ani dietológovia o najnovších výskumoch týkajúcich sa bielkovín a zdravia kostí nevedeli.

Tu je spomínaný prieskum s našimi odpoveďami:

 

  1. Bielkoviny prispievajú k stavbe kostí.

PRAVDA

Väčšina dietológov v tomto bode súhlasí. Kosť obsahuje kolagén a ďalšie bielkoviny, a človek bez bielkovín nedokáže budovať a udržiavať silné a zdravé kosti (4).

 

  1. Živočíšne bielkoviny zapríčiňujú stratu vápnika z kostí.

pravdepodobne NEPRAVDA

Podľa meta-analýz z epidemiologických štúdií z roku 2009, bielkoviny kostiam neškodia a môžu byť prospešné (5). To je obzvlášť dôležité pre vegetariánov, keďže v štúdii Adventist Health Study-2 sa zistilo, že vegetariáni, ktorí jedli stravu najviac bohatú na bielkoviny, ako strukoviny a vege mäso, mali najmenej zlomenín (6).

Je pravda, že vyšší príjem bielkovín je spojený so zvýšenými stratami vápnika z tela močom, ako poukazujú štúdie. To ale platí pre príjem izolovaných bielkovín, nie potravín bohatých na bielkoviny (7). Fosfor obsiahnutý v týchto vysoko bielkovinových jedlách pravdepodobne zabraňuje úbytku kostnej hmoty. Bielkoviny tiež zlepšujú vstrebávanie vápnika, keď je jeho príjem nízky (8). Je tak možné, že vyššie množstvo vápnika v moči je jednoducho vysvetlením jeho väčšieho množstva vstrebaného z potravy.

Ďalšia meta-analýza (tentokrát zameraná na klinické štúdie) z roku 2009 skutočne zistila, že množstvo vápnika strateného v moči nesúvisí s rovnováhou vápnika v tele alebo so zdravotným stavom kostí (9). Čiže kyslé prostredie nespôsobuje stratu vápnika z kostí.

Štúdie porovnávajúce počet zlomenín bedrového kĺbu medzi rôznymi krajinami taktiež majú pochybnú výpovednú hodnotu. Keďže sú to ekologické[1] štúdie, nekorigujú žiadne vstupné podmienky a sú teda využiteľné iba okrajovo.

Kvalitnejšie informácie pochádzajú z Hongkongskej štúdie osteoporózy. Tento výskum zistil relatívne menší počet zlomenín bedrovej kosti v Hongkongu ako vo Švédsku, avšak v Hongkongu bol zase zistený vyšší počet zlomenín chrbtice (10). Na prvý pohľad sa to zdá byť rozporuplné, v skutočnosti tam ale rozpor nie je. Zlomeniny bedrovej kosti sú vo väčšej miere zapríčinené pádom, v menšej miere zdravotným stavom kostí. Zlomeniny chrbtice sú na druhej strane odrazom skutočného zdravotného stavu kostí. Výskumníci hovoria, že napriek menšiemu výskytu zlomenín bedrovej kosti, honkongské ženy trpiai osteoporózou viac ako Švédky.

 

  1. Pitie kravského mlieka podporuje vznik osteoporózy.

pravdepodobne NEPRAVDA, ale možno aj PRAVDA

Ako už bolo spomenuté vyššie, nezdá sa, že by bielkoviny nachádzajúce sa v mlieku mali zvyšovať riziko vzniku osteoporózy. Výskum publikovaný práve tento týždeň ale vyvolal otázky ohľadne účinkov pitia mlieka na zdravie kostí.

Švédski výskumníci zistili, že ženy, ktoré pili viac ako tri poháre mlieka za deň, mali oveľa vyšší počet zlomenín ako ženy, ktoré pili menej ako porciu mlieka (11). Naproti tomu zistili, že zase syry a jogurty boli spojené s nižším počtom zlomenín. Skorší výskum Adventistov zistil ochranný účinok syra na zdravie kostí (12).

Podľa Švédskych výskumníkov je jedným z možných vysvetlení, že galaktóza[2], ktorá sa v mlieku nachádza vo veľkom množstve, ale syry a jogurty jej obsahujú málo, by mohla byť faktorom, ktorý má vplyv na zlomeniny. Výskum podporujúci túto hypotézu bol ale robený na zvieratách.

Aj keď by bolo predčasné hovoriť, že mlieko zvyšuje riziko zlomenín, nie je na druhú stranu ani veľa dôkazov, že by konzumenti mlieka mali mať nejakú zvláštnu zdravotnú výhodu. Keďže sme proti pitiu mlieka z etických dôvodov, v podstate nám stačí vedieť, že človek v skutočnosti v jedálničku mliečne výrobky nepotrebuje.

 

  1. Výskumy ukazujú, že vegáni majú menej zlomením ako konzumenti mäsa.

NEPRAVDA

Dôkazy, ktoré pre toto tvrdenie máme (a pravda, veľa ich nie je), nie sú pre vegánov príliš lichotivé. V EPIC-Oxfordskej štúdii[3] mali vegáni o 30 % vyššie riziko zlomeniny oproti ľuďom konzumujúcim mäso, pričom boli brané do úvahy faktory ako je vek, fajčenie, konzumácia alkoholu a fyzická aktivita. Pri rovnakom príjme vápnika však neexistoval rozdiel. Vegáni, ktorí prijímali dostatok vápnika, nemali o nič vyššie riziko zlomenín ako konzumenti mlieka (13).

Podobne aj podľa štúdie Adventist Health Study-2, existuje určitá spojitosť medzi vyšším rizikom v počte zlomenín u vegánov v porovnaní s vegetariánmi a nevegetariánmi (6). (Táto študia ale neoverovala štatistickú významnosť).

 

  1. Ľudia, ktorí jedia rastlinnú stravu, majú menšiu potrebu vápnika ako konzumenti mäsa.

pravdepodobne NEPRAVDA

Pokiaľ bielkoviny nemajú negatívny vplyv na zdravie kostí, neexistuje dôvod, prečo by mali mať ľudia na rastlinnej strave menšiu potrebu vápnika. Zmienená EPIC-Oxfordská štúdia naznačuje, že nízky príjem vápnika, ktorý je pre vegánov typický, môže mať škodlivé následky.

 

  1. Americké doporučené denné dávky vápnika sú podobné ako odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

PRAVDA

Panovala všeobecná domnienka, že WHO odporúča iba 400 až 500 miligramov vápnika za deň. V skutočnosti však WHO doporučuje dospelým denne prijať približne 1 000 miligramov vápnika, čo je rovnaké množstvo ako americké doporučenie. (DDD vápnika je v ČR stanovená na 800 mg, pozn. prekl.)

Posledné dve otázky z nášho prieskumu boli zamerané na celostnejší pohľad na výživu a zdravie kostí.

 

  1. Cvičenia s hmotnostnou záťažou sú pre zdravie kostí dôležité.

a

  1. Pre zdravé kosti sú potrebné rôzne živiny, vrátane vitamínu D, draslíka, horčíka a vápnika.

Oboje PRAVDA.

Nie je prekvapením, že 100% našich respondentov vedelo, že zdravie kostí nie je len o vápniku. Žiadna jednotlivá živina alebo potravina nemôže zabezpečiť silné kosti alebo ich oslabiť. Udržanie silných kostí vyžaduje správnu výživu a k tomu uspôsobený životný štýl. Dostatočné množstvo vápnika je veľmi dôležité, avšak tvorí len malú časť z celku. Práve preto nie je žiadny dôvod, aby sme si mysleli, že vegáni majú v tejto oblasti nejakú zvláštnu výhodu.

 

Zdroje:

1.Schuette SA, Linkswiler HM. Effects on Ca and P metabolism in humans by adding meat, meat plus milk, or purified proteins plus Ca and P to a low protein diet. J Nutr 1982;112:338-49.
2.Frassetto LA, Todd KM, Morris RC, Jr., Sebastian A. Worldwide incidence of hip fracture in elderly women: relation to consumption of animal and vegetable foods. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000;55:M585-92.
3.Mangels AR. Bone nutrients for vegetarians. Am J Clin Nutr 2014;100:469S-475S.
4.Boskey AL, Coleman R. Aging and bone. J Dent Res 2010;89:1333-48.
5.Darling AL, Millward DJ, Torgerson DJ, Hewitt CE, Lanham-New SA. Dietary protein and bone health: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2009.
6.Lousuebsakul-Matthews V, Thorpe DL, Knutsen R, Beeson WL, Fraser GE, Knutsen SF. Legumes and meat analogues consumption are associated with hip fracture risk independently of meat intake among Caucasian men and women: the Adventist Health Study-2. Public Health Nutr 2013:1-11.
7.Spencer H, Kramer L, DeBartolo M, Norris C, Osis D. Further studies of the effect of a high protein diet as meat on calcium metabolism. Am J Clin Nutr 1983;37:924-9.
8.Kerstetter JE, O’Brien KO, Insogna KL. Dietary protein affects intestinal calcium absorption. Am J Clin Nutr 1998;68:859-65.
9.Fenton TR, Lyon AW, Eliasziw M, Tough SC, Hanley DA. Meta-analysis of the effect of the acid-ash hypothesis of osteoporosis on calcium balance. J Bone Miner Res 2009;24:1835-40.
10.Bow CH, Cheung E, Cheung CL, Xiao SM, Loong C, Soong C, Tan KC, Luckey MM, Cauley JA, Fujiwara S, et al. Ethnic difference of clinical vertebral fracture risk. Osteoporos Int 2012;23:879-85.
11.Michaelsson K, Wolk A, Langenskiold S, Basu S, Warensjo Lemming E, Melhus H, Byberg L. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. Bmj 2014;349:g6015.
12.Matthews VL, Knutsen SF, Beeson WL, Fraser GE. Soy milk and dairy consumption is independently associated with ultrasound attenuation of the heel bone among postmenopausal women: the Adventist Health Study-2. Nutr Res 2011;31:766-7
13.Appleby P, Roddam A, Allen N, Key T. Comparative fracture risk in vegetarians and nonvegetarians in EPIC-Oxford. Eur J Clin Nutr 2007;61:1400-6.

 

Preložené z článku: Dietitian Perspectives on Protein, Calcium and Vegan Bone Health


[1] Ekologické štúdie (ozn. tiež korelačné) zjednodušene testujú závislosť medzi rizikovým faktorom a chorobou alebo iným výstupom. Predstavujú rýchly nástroj generovania hypotéz o vzťahoch medzi expozíciami a chorobami, avšak nemôžu byť použité k vytváraniu kauzálnych záverov ani záverov o sile asociácie. Nerešpektovanie môže viesť ku skresleným výsledkom a ich prostredníctvom ku chybnej interpretácii vzťahov medzi sledovanými premennými. Vhodný teda k vytváraniu hypotéz, nevhodný k overovaniu.

[2] Galaktóza je v potrave obsiahnutá ako súčasť mliečneho cukru.

[3] EPIC anglická skratka pre Európsky prospektívny výskum rakoviny a výživy. Táto štúdia sa teda zaoberá výskumom vzťahu medzi výživou a rakovinou a ostatnými chronickými ochoreniami napríklad kardiovaskulárne choroby. S viac ako pol miliónom účastníkov z desiatich európskych krajín je to najrozsiahlejšia uskutočnená štúdia výživy a ochorení.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Nový dokumentární seriál Netflixu o jednovaječných dvojčatech inspiruje lidi, aby přestali jíst maso
Po Veganuary přicházi Veggie Challenge, která je dostupná i v češtině
Kafka jezdí v pražském metru! Už jste ho potkali?
No Internet Connection