Kostka Pravdy (Praha)

Sobota 15. 6. 2024  16:00 - 18:00
Demonstrace
Václavské náměstí 772/2, Můstek, Praha 1
Hlavní město Praha, Před obchodem New Yorker
Kostka Pravdy (Praha)
Reklama
Přidat do kalendáře 15-06-2024 16:00 15-06-2024 18:00 Europe/Prague Kostka Pravdy (Praha) Pokud máte zájem o aktuální informace o budoucích aktivitách v pobočce, připojte se k následující dobrovolnické skupině: Hlavní město Praha, Václavské náměstí 772/2, Můstek, Praha 1

Pokud máte zájem o aktuální informace o budoucích aktivitách v pobočce, připojte se k následující dobrovolnické skupině: https://www.facebook.com/groups/2507972032761297

Předtím, než se zúčastníte Kostky pravdy, je nutné, abyste se seznámili s naším AV outreach protokolem. Shlédněte celou AV Masterclass, jejíž součástí je nejnovější outreach workshop „Holding Non-Vegans Accountable", a přečtěte si náš dokument AV Outreach Flowchart:

V angličtině:
AV Masterclass: https://youtu.be/GT1uTuE-u1A
AV Outreach Flowchart: https://drive.google.com/file/d/1MiYeV7dxfDDAAye_naBySnV616kFQmuR/view

V češtině:
AV Outreach Workshop „Vést nevegany/ky k odpovědnosti 3.0“: https://youtu.be/G0gK0-aVwzA
AV Outreach Flowchart: https://bit.ly/outreachflowchart-cz

Kostka pravdy je pouliční informační kampaň, která využívá strukturovanou přímou akci na veřejnosti. Prostřednictvím záběrů ze standardní praxe, pouštěných na obrazovkách, a také osobních konverzací, konfrontujeme veřejnost s pravdou o živočišném zemědělství, abychom ji poučili o zneužívání zvířat.

Masky, nápisy a AV kartičky poskytnou organizátoři. Pokud jej máte, přineste prosím plně nabitý notebook nebo tablet s našimi již staženými standardními záběry pro Kostku a doporučeným přehrávačem médií. Mějte je již připravené k přehrávání ve smyčce. Je důležité připravit zařízení předem. Ujistěte se, že máte vypnutý zvuk, deaktivovanou Wi-Fi (aby se omezilo zbytečnému vybíjení baterie), jas obrazovky zapnutý na maximum a ochranu heslem deaktivovanou.

Doporučený přehrávač médií:
http://www.videolan.org/vlc/

Záběry pro Kostku:
https://www.anonymousforthevoiceless.org/event-footage

Při účasti na Kostce pravdy s sebou prosím nenoste tašky nebo osobní věci, pokud je nutně nepotřebujete. Pokud si přece jen něco donesete, jako např. tašku nebo batoh, budete to muset mít po celou dobu akce u sebe, takže se nabalte lehce. Za jakékoli věci, které si přinesete na Kostku, si zodpovídáte sami. ORGANIZÁTOŘI NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA VAŠE OSOBNÍ VĚCI A NEBUDOU JE SKLADOVAT.

Vždy noste počasí uzpůsobené, ČISTĚ ČERNÉ nebo značkové oblečení AV bez jakékoli grafiky, bez loga jiných organizací a/nebo veganských sloganů. Je to zásadní pro naši estetiku. Oficiální oblečení AV si můžete zakoupit na našem webu: cubeoftruth.com. Na Kostce pravdy se nesmí nosit naprosto žádné oblečení a žádná obuv ze zvířat, ani umělé kožešiny (včetně umělých kožešinových lemů).

Respektujte organizátory AV poboček a další dobrovolníky za všech okolností, dodržujte naši strukturu a reprezentujte naše základní hodnoty při účasti na Kostce pravdy. Vážnost a profesionalita našich akcí jsou přímo úměrné tomu, jak nás veřejnost vnímá.

Děkujeme za to, že jste s námi.

___________________________________________________________

 

If you are interested in staying up to date on future chapter activity, please join the following volunteer group: https://www.facebook.com/groups/2507972032761297

Before attending a Cube of Truth, it is mandatory that you learn our AV Outreach Protocol by watching the full AV Masterclass, which includes the latest "Holding Non-Vegans Accountable” outreach workshop, and reading our AV Outreach Flowchart document:

AV Masterclass: https://youtu.be/GT1uTuE-u1A

AV Outreach Flowchart: https://drive.google.com/file/d/1MiYeV7dxfDDAAye_naBySnV616kFQmuR/view

The Cube of Truth is a street outreach campaign that employs direct action with the public, in a structured manner. We use standard practice footage displayed on screens to expose the truth about animal agriculture to the public and one on one conversations to educate them about animal exploitation.

Masks, signs, and outreach cards are provided by the organisers. Please bring a fully charged laptop or tablet if you have one, with our standard Cube footage and recommended media player already downloaded and ready to play on a loop. It is important to prepare your device ahead of time. Make sure your device is muted, has Wi-Fi disabled (to preserve battery life), has brightness maximized and password protection disabled.

Recommended Media Player:
http://www.videolan.org/vlc/

Cube Footage:
https://www.anonymousforthevoiceless.org/event-footage

When attending a Cube of Truth, please do not bring bags or personal belongings unless you absolutely need to. If you do, this means you will be wearing your bag for the duration of the event, so pack lightly. Any items brought to the Cube are your responsibility. ORGANISERS WILL NOT BE STORING AND ARE NOT RESPONSIBLE FOR YOUR PERSONAL BELONGINGS IN ANY WAY.

Always wear weather appropriate, PLAIN BLACK or AV branded clothing without any graphics, including logos of other organisations and/or vegan messages. This is essential to our aesthetic. You can purchase official AV clothing on our website: cubeoftruth.com. Absolutely no animal derived clothing, footwear and no fake fur (including faux fur trims) is to be worn at a Cube of Truth.

Respect AV chapter organisers and other volunteers at all times, adhere to our structure and represent our core values while attending a Cube of Truth. The seriousness and professionalism of our actions are directly proportional to how the public perceives us.

Thank You for Standing With Us.

Odkazy

Událost na Facebooku

Událost na mapě

50.084095,14.423642

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Virtuální realita očima lišky (České Budějovice)
Rostlinné ochutnávky (Ostrava)
Rostlinné hody (Brno)
Vegan voda (Postřelmov)
Veggie Camp Rakovník
Vegan tábor pro dospělé (Desná v Jizerských horách)
No Internet Connection