Kruh pro planetu/Climate Circle (Brno)

Středa 13. 2. 2019  16:00 - 18:00
Demonstrace
Kruh pro planetu/Climate Circle (Brno)
Přidat do kalendáře 13-02-2019 16:00 13-02-2019 18:00 Europe/Prague Kruh pro planetu/Climate Circle (Brno) ,

[English below]

Štve vás sucho? Štvou vás dotace do neudržitelných způsobů nakládání s přírodními zdroji? Štvou vás plasty v přírodě? Chtěli byste harmonický život v čištém životním prostředí? Chtěli byste pomoci zajistit budoucnost sobě a svým dětem? Přijďte do kroužku a nebo založte svůj!

KRUH PRO PLANETU #AkceProKlima
Ve středu 13. února se sejdeme na náměstích s laptopy, tablety a transparenty a vytvoříme kruh. Budeme veřejnosti pouštět videa s informacemi o změně klimatu, sbírat podpisy do výzvy Neztrácejme čas a sdílet informace o naléhavosti aktivního zavedení řešení.

Cílem akce je:
-> zvyšování povědomí o existenci řešení
-> naléhavosti jejich realizace
-> aktivizace veřejnosti

Akce je poklidná osvětová událost
a demonstrace zájmu informovaných občanů.

S sebou:
A/ Transparent
- vyrobte si vlastní
- grafika je stažení zde: https://bit.ly/2C9Cd9T

B/ Nabitý laptop, tablet nebo telefon
- videa ke stažení zde: https://bit.ly/2TxRAQG

C/ Přijďte prosím v pracovním oděvu, ať je vidět, že se jedná o veřejnost - veřejný zájem. (Volnočasové oblečení - máme všichni stejné, nebude tedy vidět, jaké všechny obory a sociální skupiny ochranu klimatu podporují.)

D/ Sluneční brýle (pro lidi, kteří stojí v kruhu je lepší, když jim není vidět do očí, aby se lidé zajímali o obsah transparentů a videí, která budeme držet).

E/ Vemte kamarády, rodiny, kolegy. Přijďte všichni!

Program akce:
16:00 - 18:00
-> Stojíme v Kruhu pro planetu na náměstí, demonstrujeme a komunikujeme s veřejností naléhavost zavedení řešení.

Více informací zde: https://bit.ly/2s5MM9r

---

Desatero ochránce klimatu:
1/ Nakupuje lokálně, aby zboží cestovalo co nejméně.
2/ Nakupuje bez obalu.
Čím dál zboží cestuje, tím víc obalů – odpadu.
3/ Předchází tvorbě odpadu, třídit nestačí – nestíháme recyklovat.
4/ Investuje do opravitelných výrobků, pokud to jde, věc si vypůjčí nebo vymění za jinou. Nepotřebné věci daruje potřebným a neplýtvá.
5/ Odebírá energie z obnovitelných zdrojů, změní dodavatele nebo je soběstačný.
6/ Využívá hromadnou, sdílenou nebo alternativní osobní přepravu.
7/ Nakupuje BIO produkty z ekologického zemědělství, které neničí půdu jedovatými postřiky.
8/ Konzumuje co nejméně masa, velkochovy ničí životní prostředí.
9/ Sází stromy, zakládá louky, pečuje o každý kus přírody, aby zadržel co nejvíc vody a žilo v něm co nejvíc druhů zvířat a rostlin.
10/ Motivuje ostatní udělat to samé, ve firmě, u prodejců i lokální zastupitelstvo nebo vládu.

Uspořádejte Kruh pro planetu i ve vašem městě nebo se přidejte do už existujícího. Napište nám, zašleme vám potřebné informace.

www.proplanetu.cz | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme a těšíme se na Vás!

Akce bude probíhat ve městech:
Praha
https://www.facebook.com/events/230647184550932/

Brno
https://www.facebook.com/events/240029136925317/

České Budějovice
https://www.facebook.com/events/563413814174705/

Liberec
https://www.facebook.com/events/314200949442082/

--------(ENGLISH)--------

Does the drought bug you? Do subsidies to unsustainable management of natural resources annoy you? Do plastics in nature annoy you? Would you like a harmonious life in a clean environment? Would you like to help ensure the future for yourself and your children? Come to the "Climate Circle" or set up your own!

CLIMATE CIRCLE #climateaction #FridaysForFuture
On Friday, January 11, we'll meet up with laptops, tablets, and banners to create a circle. We will be showing videos with information about climate change, collecting signatures for the challenge "Neztrácejme čas" (Let's not waste time), and sharing information about the urgency of implementing active solutions.

The goal of the event is:
-> to raise awareness of the existence of solutions
-> the urgency of their implementation
-> to mobilize the public

This is a peaceful educational event
and a demonstration in the interest of informed citizens.

What to bring:
A/ Placard
- Make your own
- A printable graphic can be downloaded here: https://bit.ly/2C9Cd9T

B/ Charged laptop, tablet or smartphone
- Videos can be downloaded here: https://bit.ly/2TxRAQG

C/ Please come in your work clothes so people can see that this is public interest. (If you come in leisure clothing, of which we all have pretty much the same, we will not see which sectors and social groups support climate protection.)

D/ Sunglasses (For people standing in the circle, it's better if bystanders do not look them in the eyes, so they are interested more in the content of the placards and videos that we will be holding.)

E/ Bring your friends, family, colleagues, please come everyone!

Event schedule:
16:00 - 18:00
-> We stand in the Climate Circle on the square and demonstrate and communicate the urgency of implementing solutions to public.

More infos here: https://bit.ly/2s5MM9r

---

Manifesto of the Climate Changer:
1 / Buys locally, so goods are transported as little as possible.
2 / Buys goods without packaging.
The more goods travel, the more packaging - the more waste.
3 / Minimizes waste, sorting is not enough - we are not keeping up with recycling.
4 / Invests in repairable products, and if possible, borrows things or exchanges them for something else. Donates unnecessary things to the needy and is not wasteful.
5 / Uses energy from renewable sources, changes supplier or is self-sufficient.
6 / Uses public, pooled or alternative passenger transport.
7 / Purchases organic products from veganic organic farming that does not destroy the soil with poisonous spraying.
8 / Consumes as little meat as possible, industrial animal agriculture destroys the environment.
9 / Plants trees, sets up meadows, cares for every piece of nature to hold as much water as possible and to preserve as many animal and plant species as possible.
10 / Motivates others to do the same thing, at work, with vendors, as well as the local, state or national governments.

Organize the Climate Circle in your city or come join an already scheduled one. Contact us and we will send you the necessary information.

www.proplanetu.cz | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.climate-day.com | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Thank you and we look forward to seeing you!

The event will take place in these cities:
Praha
https://www.facebook.com/events/230647184550932/

Brno
https://www.facebook.com/events/240029136925317/

České Budějovice
https://www.facebook.com/events/563413814174705/

Liberec
https://www.facebook.com/events/314200949442082/

Odkazy

Webové stránky

Událost na Facebooku

Událost na mapě

49.195178,16.608192

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Rostlinné ochutnávky (Ostrava)
Světový den hospodářských zvířat Praha | World Day for Farmed Animals Prague
Kostka Pravdy (Praha)
No Internet Connection