Kostka Pravdy (Praha)

Sobota 30. 3. 2024  16:00 - 18:00
Demonstrace
Praha 1
Hlavní město Praha, Před obchodem New Yorker
Kostka Pravdy (Praha)
Reklama
Přidat do kalendáře 30-03-2024 16:00 30-03-2024 18:00 Europe/Prague Kostka Pravdy (Praha) Stáhněte a přečtete si prosím AV outreach flowchart (v češtině): Hlavní město Praha, Praha 1

Stáhněte a přečtete si prosím AV outreach flowchart (v češtině):
https://bit.ly/outreachflowchart-cz

Podívejte se také na outreach workshop „Vést nevegany/ky k odpovědnosti 3.0“ (v češtině):
https://bit.ly/Vedeníkodpovědnostineveganů3

Pokud máte zájem se zúčastnit Kostek pravdy (Cube of Truth) a o aktuální informace o budoucích aktivitách v pobočce, připojte se k následující dobrovolnické skupině: https://www.facebook.com/groups/2507972032761297/

Kostka pravdy je pouliční informační kampaň, která využívá strukturovanou přímou akci na veřejnosti. Prostřednictvím záběrů ze standardní praxe, pouštěných na obrazovkách, a také osobních konverzací, konfrontujeme veřejnost s pravdou o živočišném zemědělství, abychom ji poučili o zneužívání zvířat. Předtím, než se zúčastníte Kostky pravdy, je nutné, abyste se seznámili s naším AV outreach protokolem (viz odkazy na hoře).

Masky, nápisy a AV kartičky poskytnou organizátoři. Pokud jej máte, přineste prosím plně nabitý notebook nebo tablet s našimi již staženými standardními záběry pro Kostku a doporučeným přehrávačem médií. Mějte je již připravené k přehrávání ve smyčce. Je důležité připravit zařízení předem. Ujistěte se, že máte vypnutý zvuk, deaktivovanou Wi-Fi (aby se omezilo zbytečnému vybíjení baterie), jas obrazovky zapnutý na maximum a ochranu heslem deaktivovanou.

Doporučený přehrávač médií:
http://www.videolan.org/vlc/

Záběry pro Kostku:
https://www.anonymousforthevoiceless.org/event-footage

Při účasti na Kostce pravdy s sebou prosím nenoste tašky nebo osobní věci, pokud je nutně nepotřebujete. Pokud si přece jen něco donesete, jako např. tašku nebo batoh, budete to muset mít po celou dobu akce u sebe, takže se nabalte lehce. Za jakékoli věci, které si přinesete na Kostku, si zodpovídáte sami. ORGANIZÁTOŘI NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA VAŠE OSOBNÍ VĚCI A NEBUDOU JE SKLADOVAT.

Vždy noste počasí uzpůsobené, ČISTĚ ČERNÉ nebo značkové oblečení AV bez jakékoli grafiky, bez loga jiných organizací a/nebo veganských sloganů. Je to zásadní pro naši estetiku. Oficiální oblečení AV si můžete zakoupit na našem webu: cubeoftruth.com. U Kostky pravdy se nesmí nosit naprosto žádné oblečení ze zvířat ani falešná kožešina (včetně umělých kožešinových lemů).

Respektujte organizátory AV poboček a další dobrovolníky za všech okolností, dodržujte naši strukturu a reprezentujte naše základní hodnoty při účasti na Kostce pravdy. Vážnost a profesionalita našich akcí jsou přímo úměrné tomu, jak nás veřejnost vnímá.

Děkujeme za to, že jste s námi.

___________________________________________________________

 

Please download and read the AV Outreach Flowchart:
https://drive.google.com/file/d/1MiYeV7dxfDDAAye_naBySnV616kFQmuR/view

Also please watch the workshop "Holding Non-Vegans Accountable" (in English):
https://bit.ly/holdingnonvegansaccountable3

If you are interested in staying up to date on future chapter activity, please join the following volunteer group: https://www.facebook.com/groups/2507972032761297/

The Cube of Truth is a street outreach campaign that employs direct action with the public, in a structured manner. We use standard practice footage displayed on screens to expose the truth about animal agriculture to the public and one on one conversations to educate them about animal exploitation. Before attending a Cube of Truth it is mandatory that you learn our AV Outreach Protocol of by watching the full “Holding Non-Vegans Accountable” outreach workshop and reading our AV Outreach Flowchart (links see above).

Masks, signs, and outreach cards are provided by the organisers. Please bring a fully charged laptop or tablet if you have one, with our standard Cube footage and recommended media player already downloaded and ready to play on a loop. It is important to prepare your device ahead of time. Make sure your device is muted, has Wi-Fi disabled (to preserve battery life), has brightness maximized and password protection disabled.

Recommended Media Player:
http://www.videolan.org/vlc/

Cube Footage:
https://www.anonymousforthevoiceless.org/event-footage

When attending a Cube of Truth, please do not bring bags or personal belongings unless you absolutely need to. If you do, this means you will be wearing your bag for the duration of the event, so pack lightly. Any items brought to the Cube are your responsibility. ORGANISERS WILL NOT BE STORING AND ARE NOT RESPONSIBLE FOR YOUR PERSONAL BELONGINGS IN ANY WAY.

Always wear weather appropriate, PLAIN BLACK or AV branded clothing without any graphics, including logos of other organisations and/or vegan messages. This is essential to our aesthetic. You can purchase official AV clothing on our website: cubeoftruth.com. Absolutely no animal derived clothing and no fake fur (including faux fur trims) is to be worn at a Cube of Truth.

Respect AV chapter organisers and other volunteers at all times, adhere to our structure and represent our core values while attending a Cube of Truth. The seriousness and professionalism of our actions are directly proportional to how the public perceives us.

Thank You for Standing With Us.

Odkazy

Událost na Facebooku

Událost na mapě

50.0810226,14.4279917

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Virtuální realita očima lišky (České Budějovice)
Veganské ochutnávky s virtuální realitou (Praha)
Veget - Monday vegan hangout (Praha)
Rostlinné ochutnávky (Ostrava)
Rostlinné hody (Brno)
No Internet Connection