Kostka Pravdy (Olomouc)

Středa 25. 1. 2023  15:30 - 17:30
Demonstrace
Czechia
Olomouc
Kostka Pravdy (Olomouc)
Reklama
Přidat do kalendáře 25-01-2023 15:30 25-01-2023 17:30 Europe/Prague Kostka Pravdy (Olomouc)   Podívejte se prosím na nový outreach workshop „Vést nevegany/ky k odpovědnosti 3.0“ (v češtině): Olomouc, Czechia

 

Podívejte se prosím na nový outreach workshop „Vést nevegany/ky k odpovědnosti 3.0“ (v češtině):
https://bit.ly/Vedeníkodpovědnostineveganů3

Pokud máte zájem o aktuální informace o budoucích aktivitách v pobočce, připojte se k následující dobrovolnické skupině: https://www.facebook.com/groups/167415204071166

Kostka pravdy je pouliční informační kampaň, která využívá strukturovanou přímou akci na veřejnosti. Prostřednictvím záběrů ze standardní praxe, pouštěných na obrazovkách, a také osobních konverzací, konfrontujeme veřejnost s pravdou o živočišném zemědělství, abychom ji poučili o vykořisťování zvířat. Předtím, než se zúčastníte Kostky pravdy, je nutné, abyste se seznámili s naším AV outreach protokolem. Shlédněte celý workshop „Vést nevegany/ky k odpovědnosti (Holding Non-Vegans Accountable)“ a přečtěte si dokument AV outreach protokol:

Workshop „Vést nevegany/ky k odpovědnosti“ (v češtině):
https://bit.ly/Vedeníkodpovědnostineveganů3

AV outreach protokol:
http://bit.ly/AVOutreachProtocol

Masky, nápisy a AV kartičky poskytnou organizátoři. Pokud jej máte, přineste prosím plně nabitý notebook nebo tablet s našimi již staženými standardními záběry pro Kostku a doporučeným přehrávačem médií. Mějte je již připravené k přehrávání ve smyčce. Je důležité připravit zařízení předem. Ujistěte se, že máte vypnutý zvuk, deaktivovanou Wi-Fi (aby se omezilo zbytečnému vybíjení baterie), jas obrazovky zapnutý na maximum a ochranu heslem deaktivovanou.

Doporučený přehrávač médií:
http://www.videolan.org/vlc/

Záběry pro Kostku:
https://www.anonymousforthevoiceless.org/event-footage

Při účasti na Kostce pravdy s sebou prosím nenoste tašky nebo osobní věci, pokud je nutně nepotřebujete. Pokud si přece jen něco donesete, jako např. tašku nebo batoh, budete to muset mít po celou dobu akce u sebe, takže se nabalte lehce. Za jakékoli věci, které si přinesete na Kostku, si zodpovídáte sami. ORGANIZÁTOŘI NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA VAŠE OSOBNÍ VĚCI A NEBUDOU JE SKLADOVAT.

Vždy noste počasí uzpůsobené, ČISTĚ ČERNÉ nebo značkové oblečení AV bez jakékoli grafiky, bez loga jiných organizací a/nebo veganských sloganů. Je to zásadní pro naši estetiku. Oficiální oblečení AV si můžete zakoupit na našem webu: cubeoftruth.com. U Kostky pravdy se nesmí nosit naprosto žádné oblečení ze zvířat ani falešná kožešina (včetně umělých kožešinových lemů).

Respektujte organizátory AV poboček a další dobrovolníky za všech okolností, dodržujte naši strukturu a reprezentujte naše základní hodnoty při účasti na Kostce pravdy. Vážnost a profesionalita našich akcí jsou přímo úměrné tomu, jak nás veřejnost vnímá.

Děkujeme za to, že jste s námi.

___________________________________________________________

The Cube of Truth is a street outreach campaign that employs direct action with the public, in a structured manner. We use standard practice footage displayed on screens to expose the truth about animal agriculture to the public and one on one conversations to educate them about animal exploitation. Before attending a Cube of Truth it is mandatory that you learn our AV Outreach Protocol of by watching the full “Holding Non-Vegans Accountable” outreach workshop and reading our AV Outreach Protocol document:

Workshop "Holding Non-Vegans Accountable" (in English):
https://bit.ly/holdingnonvegansaccountable3

AV Outreach Protocol:
http://bit.ly/AVOutreachProtocol

Masks, signs, and outreach cards are provided by the organisers. Please bring a fully charged laptop or tablet if you have one, with our standard Cube footage and recommended media player already downloaded and ready to play on a loop. It is important to prepare your device ahead of time. Make sure your device is muted, has Wi-Fi disabled (to preserve battery life), has brightness maximized and password protection disabled.

Recommended Media Player:
http://www.videolan.org/vlc/

Cube Footage:
https://www.anonymousforthevoiceless.org/event-footage

When attending a Cube of Truth, please do not bring bags or personal belongings unless you absolutely need to. If you do, this means you will be wearing your bag for the duration of the event, so pack lightly. Any items brought to the Cube are your responsibility. ORGANISERS WILL NOT BE STORING AND ARE NOT RESPONSIBLE FOR YOUR PERSONAL BELONGINGS IN ANY WAY.

Always wear weather appropriate, PLAIN BLACK or AV branded clothing without any graphics, including logos of other organisations and/or vegan messages. This is essential to our aesthetic. You can purchase official AV clothing on our website: cubeoftruth.com. Absolutely no animal derived clothing and no fake fur (including faux fur trims) is to be worn at a Cube of Truth.

Respect AV chapter organisers and other volunteers at all times, adhere to our structure and represent our core values while attending a Cube of Truth. The seriousness and professionalism of our actions are directly proportional to how the public perceives us.

Thank You for Standing With Us.

Odkazy

Událost na Facebooku

Událost na mapě

49.58793259999999,17.257843

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Rostlinné ochutnávky (Ostrava)
Světový den hospodářských zvířat Praha | World Day for Farmed Animals Prague
Kostka Pravdy (Praha)
No Internet Connection