Národní výstava otroků (Brno)

Sobota 13. 5. 2017  14:00 - 17:00
Demonstrace
Národní výstava otroků (Brno)

V Brně se po dvou letech opět koná Národní výstava hospodářských zvířat. Tato ostudná ukázka degradace živých, cítících bytostí je vyjádřením nadřazeného postoje člověka ke zvířatům a nápadně připomíná otrokářské aukce a výstavy, které známe z ne tak dávné minulosti.

Na stránkách výstaviště se dočteme mimo jiné toto: "NÁRODNÍ VÝSTAVA v Brně je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Přes 800 kusů zvířat - skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v Národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců. Na 200 českých a zahraničních vystavovatelů zde prezentuje chovatelské technologie, veterinární a reprodukční techniku, krmiva a zemědělské stroje.Výstava se těší velké popularitě odborné i laické veřejnosti. Výstavní areál v době akce navštíví bezmála 45.000 návštěvníků."

Realita je taková, že po čtyři dny se na výstavišti ocitá přes 800 otroků, kteří smutně stojí nebo polehávají přivázáni krátkým řetězem či v klecích, mláďata se bázlivě tisknou k matkám, statní samci jen zlomeně a otupěle civí, v soutěžích se posuzuje výkrmnost a zmasilost, u dojnic kvalita mléka a množství, které jsou schopné vyprodukovat. Nikdo se nepozastaví nad tím, že jsou to živé bytosti s vlastními pocity a touhami. Stejně tak, jako se lidští otroci ještě před pár stoletími hodnotili podle stavby těla, síly nebo obratnosti, se i dnešní otroci hodnotí podle užitkovosti. Po dohodě s otrokářem si případně můžete otroka zakoupit.

Jak pravil ředitel BVV „Je to unikátní výstava v České republice. Jde vlastně o veletrh, protože i chovná zvířata jsou komoditou a zde se i obchodují. Výstava přispívá podpoře živočišné výroby.“

Na zvířata je nahlíženo jako na stroje a výrobní jednotky. Nebo naopak jako na atrakce, kdy rodiče nadšeně svým dětem ukazují roztomilá mláďata a pak jim za roh jdou koupit část těla mrtvého zvířete.

My chceme svým protestem sdělit, že nesouhlasíme s degradací zvířat na zboží, zvířata jsou inteligentní bytosti, které nejsou na světe pro lidi, ale ze svých vlastních důvodů. Je načase si uvědomit, že otroctví zvířat je stejně opovrženíhodné jako otroctví lidí. Přijďte i vy říct NE této obludné výstavě, která oslavuje zneužívání a zabíjení zvířat. Každý hlas je důležitý!

Setkáme se v sobotu 13.5.2017 o 14:00 hod u zastávky "Výstaviště - hlavní vstup", kde uspořádáme poklidný tichý protest s bannery a letáky. Vlastní transparenty jsou vítány. Bližší informace budou sděleny formou příspěvků na události.

Po skončení akce (v 17:00 hod) sa můžou zájemci přesunout do VEGALITÉ, kde proběhne zhodnocení akce.

Odkazy

Událost na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/433085010384704/

Událost na mapě

49.188356,16.585628

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

V Česku se konal protest proti pokusům na zvířatech
Uctění památky zabitých zvířat (Praha)
Pietní akt před jatky Kostelecké uzeniny
No Internet Connection