Ve vztahu ke zvířatům jsou všichni lidé nacisté... Pro zvířata je Treblinka každodenností.

Být vegetariánem, znamená odpor vůči dnešnímu stavu světa, vůči hladu, krutosti, mrhání, válce. Proti tomu je nutné něco podniknout. Má odpověď se jmenuje: vegetariánství.

Na jatkách se uřezávají hlavy zvířat, z trupů se stahuje kůže, pářou se břicha. Jak dlouho se ještě bude Bůh dívat na tohle vaše strašné peklo a mlčet? Proč potřebujete tento oceán krve a masa, jehož puch se šíří po celém vašem vesmíru?

Nepotřebujeme jíst zvířata, je to jen volba, projev našich morálních zásad, který má obrovský vliv na planetu, vyčerpává její zdroje a ničí biosféru.

Na lidech je úžasné, když se rozhodnou za něco se postavit. Když z principu odpovídají nenásilím a nepřestanou s tím, tak jsou opravdu úžasní.

Mé tělo se cítí lépe, má hlava se cítí lépe, jsem si vědom utrpení zvířat a vím, že je mou povinností hovořit o jejich utrpení a něco s tím udělat, být aktivistou a zasadit se o změnu.

To, že jsem se stal vegetariánem, byla jedna z nejlepších věcí, které jsem v životě udělal.

Tisíce lidí, kteří se pokládají za milovníky zvířat, zasedají několikrát denně ke stolu, aby si vychutnali maso tvorů, kterým byla nejprve odepřena možnost radovat se ze života a kteří posléze podstoupili děsivé utrpení a hrůzy na jatkách.

Jsem vegan. Respektuji životní prostředí a snažím se udělat maximum proto, aby se o důležitosti tohoto tématu vědělo.

Jedním z důvodů, že masitá strava neodpovídá člověku, je lhostejnost, jakou projevují děti vůči ní a chuť, jakou mají na zeleninu, mléčné výrobky a ovoce.

Jak bychom vůbec mohli v noci spát při vědomí, že náš bližní, člověk nebo zvíře, nevýslovně trpí, aniž bychom učinili vše, co je v našich silách, abychom jeho utrpení zmírnili. Cena za takový klidný spánek není vysoká, zatímco odplata za naši lhostejnost může být katastrofální. Buďme moudří, spravedliví a soucitní. Nic jiného nepomůže.

Otázka není: Jsou schopna myslet? ani Jsou schopna mluvit?, ale Jsou schopna trpět?

Snad jednou nadejde den, kdy i zbytku živoucího stvoření budou vrácena práva, která mu mohla býti odňata pouze tyranií. Francouzi již prokázali, že tmavá barva kůže není žádným důvodem k tomu, aby byla lidská bytost ponechána bez ochrany svévoli kdejakého trýznitele. Snad si jednoho dne nakonec uvědomíme, že ani počet nohou, ochlupenost pokožky nebo zakončení os sacrum nejsou dostatečným důvodem k tomu, abychom témuž osudu ponechali kteroukoli citlivou bytost. Neboť podle jakého jiného znaku bychom měli načrtnout hraniční čáru? Měla by to být schopnost uvažovat, nebo snad schopnost hovořit? Dospělý pes nebo dospělý kůň jsou mimo jakoukoli pochybnost mnohem rozumnější i mnohem společenštější než novorozenec starý jeden den, jeden týden, či dokonce jeden měsíc. Ale i za předpokladu, že by tomu bylo jinak, změnilo by se na věci něco? Otázka totiž nezní Mohou myslet? ani Mohou hovořit?, nýbrž Mohou trpět?

Jsem veganka. Nechci, aby kvůli mně byla týrána zvířata. Je pro mě důležité snažit se žít tak, abych se nepodílela na krutých praktikách.

Byly mi tři roky a do dneška je to velice živá vzpomínka. Já a má rodina jsme byli na lodi chytat ryby. Když byla jedna ryba chycena, velmi se svíjela a pak byla odhozena proti vnitřní straně lodi. Nešlo předstírat, že se nic neděje. Tak tohle děláme zvířatům, abychom je snědli... Tento vnímavý tvor plný života bojoval o své přežití až do své násilné smrti. Jasně jsem to tam viděl, stejně jako moji bratři a sestry.

Člověk o nic nepřijde tím, že je laskavý ke zvířatům.

Jsem přesvědčen, že společnost se jednou bude ohlížet zpět na lidskou aroganci a krutost vůči zvířatům se stejným děsem a nechápavostí, kterou dnes vyhrazujeme zvěrstvům spáchaným na lidských bytostech.

Jsem přesvědčen, že zvířata by měla být respektována jako občané této Země. Měla by mít právo mít svou vlastní svobodu, vlastní rodinu a vlastní život.

Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení.

Pokaždé, když zasedáme k jídlo, máme na výběr. Výběrem více bezmasých jídel říkáme ‚ano‘ lepšímu zdraví, ‚ano‘ lepšímu životnímu prostředí a ‚ano‘ lepšímu chování ke zvířatům. Veganství mi dělá opravdu dobře, nikdy jsem se necítila lépe.

Spousta lidí si myslí, že je drahé být veganem, ale tak to opravdu není. Stačí si osmahnout zeleninu, přidat tofu nebo tempeh, nějakou thaijskou omáčku a máte to.

Veganem jsem od roku 2000 ze tří důvodů: zvířata, zdraví a životní prostředí. Čtvrtým důvodem je takovéto volání, kdy víte, že musíte udělat správnou věc.

Miluji energii, kterou mi vegan strava dává, tu vůni ovoce i zeleniny.

V mládí jsem se zřekl jedení masa a přijde ještě den, že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí.

Vpravdě je člověk králem zvířat, neboť je svou brutalitou předčí. Žijeme ze smrti druhých. Jsme chodící hřbitovy!

Když vidíte děti, jak trýzní kočku nebo ptáčka, napomínáte je, učíte je soucitu s živým tvorem. Ale sami chodíte na lov a zasedáte k obědu, pro který bylo zabito pár tvorů. Nepozastavíte se nad touto zjevnou protichůdností?

Masožravost je pozůstatek nejprimitivnějšího barbarství.

Nezabíjej nevztahuje se jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji.

Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná.

Dokud budou na světě jatka, budou i pole válečná.

Jak dlouho trvalo, než se odbouralo otroctví, které dlouhý čas "civilizovaný" svět přijímal jako něco zcela samozřejmého. Myslím, že stejně tomu bude s pojídáním zvířat.

Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty.

Čím bezbrannější je živá bytost, tím větší nárok má na lidskou ochranu před lidskou krutostí.

Jediný způsob, jak žít, je nechat žít.

Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky.

Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět.

Jsem si jistá, že posun jídelníčku k rostlinné stravě byl hlavní důvod, proč jsem zvládala hrát tenis na profesionální úrovni i po čtyřicítce. Mám díky tomu bystřejší mysl a dokážu vydržet tréninkovou zátěž.

Skutečná dobrota člověka se může projevit v naprosté čistotě a svobodě jen vůči tomu, kdo žádnou sílu nepředstavuje. Skutečná mravní zkouška lidstva, ta nejzákladnější (uložená tak hluboko; že uniká našemu zraku) záleží v jeho vztahu k těm, kteří jsou mu dáni na pospas: ke zvířatům. A zde došlo k základnímu debaklu člověka, tak základnímu, že právě z něho vyplývají všechny ostatní.