Dokázali byste se s klidným svědomím podívat zvířeti do očí a říct mu "mé chutě jsou důležitější než tvé utrpení"?

Svým způsobem mi lámou srdce obě dvě. Krásná nevinná žirafa, ale i lovkyně, která musí být úplně zlomená a bez duše, aby si mohla myslet, že zabití krásného nevinného tvora je v jakémkoli smyslu dobré či smysluplné. Doba, ve které lidé zabíjejí zvířata, už musí prostě skončit.

Nikdo nemůže mít takový hlad, aby musel vzít něčí život proto, aby byl spokojený – koneckonců nezabíjíme kvůli tomu lidi, tak proč to dělat zvířatům? Zvířata jsou taky vnímající tvorové, kteří chtějí přežít.

Pro mě je stravování způsob, kterým člověk třikrát denně dává najevo své názory. Já si třikrát denně připomínám, že si vážím života a nechci způsobovat utrpení ani smrt ostatních živých tvorů.

Chraňte se poskvrňovat svá těla, vy smrtelní lidé, hanebným jídlem! Je obilí tady a ovoce stromů, větve k zemi jež sklání, jsou hrozny zde bujného vína, jsou zde plodiny sladké a ty, jež na ohni péci, ve vodě vařit možno. Vždyť vám nikdo nebere mléko, nebere sladký med, jenž voní mateřídouškou. Štědrá rodička země vám bohatství dává i pokrm, bez vraždy, bez všeho krveprolití. Cožpak nemůže člověk, leč záhubou jiného tvora ukojit hlad žaludku?

V jaké to špatné zvyky se uvádí, jak se to chystá nezbožně na lidskou krev, kdo ocelí telátku hrdlo protíná, může to bučení snést, jsa nepohnut v srdci, anebo kdo je s to, by vraždil kůzle, jež kvílí tak jak malé dítě, či pernatce požívat může, kterého sám dřív krmil! Jak blízko má takový člověk k plné, skutečné vraždě!

Kuřata, prasata a další zvířata jsou zajímavé a inteligentní bytosti s vlastní osobností. Je třeba, aby lidé pochopili, že když jedí zvířata, podporují tím kruté zacházení se zvířaty. Pamela Anderson

Jednou mě prostě napadlo, že když vidíte ptáka se zlomenou nohou, máte nutkání s tím něco udělat a pomoct mu, ale potom jdete do restaurace a dáte si třeba kuře. Nedává to smysl.

Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián.

Se zvířaty určenými pro jídlo je v naší společnosti zacházeno jako s necítícími stroji.

Vegetariánství s sebou nese nový vztah k potravě, rostlinám i přírodě. Maso poskvrňuje naše jídlo. Ať to jakkoliv skrýváme, hlavní chod našeho jídla k nám přišel ze zkrvavených jatek. Po jídle zatěžuje naše žaludky, blokuje trávení, dokud je po pár dnech s námahou nevyloučíme. Jíme-li rostliny, dostává se jídlu nové kvality. Bereme si z půdy potravu, která je pro nás připravená, a nemusíme s ní, když si ji bereme, zápasit.

Odborníci ve výživě už dlouho nediskutují o tom, je-li maso pro výživu podstatné. Shodují se v tom, že není. Mají-li dnes lidé běžně pochybnosti, že se bez masa neobejdou, vyvěrají tyto pochybnosti z neznalosti.

Ti, kteří prostřednictvím svého nákupu vyžadují zabíjení zvířat, nemají právo být chráněni před realitou jatek či jakýmkoli jiným aspektem produkce masa, které si kupují. Pokud lidem připadá tak odporné o takových věcech jenom přemýšlet, jaké to musí být pro zvířata, která tuto realitu zakoušejí?

Kvůli malému kousku masa připravíme tyto bytosti o světlo a život, který jim byl dán proto, aby se na tomto světě radovali.

Odkud to přišlo, že vás jakási dravost a šílenství v této šťastné době vede k tomu, že se špiníte krví, ačkoliv máte tolik jiných způsobů obživy? Proč popíráte, že vás země dokáže uživit? Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení?

Nechtěl jsem mít spoluvinu na utrpení zvířat, proto jsem se v roce 1920 stal vegetariánem. Přemysl Pitter

Nedovoluj svým dětem zabíjet hmyz; tím začíná vraždění lidí.

Dokud budou lidé vraždit zvířata, budou zabíjet i jeden druhého. Vždyť kdo seje semena vraždění a utrpení, nemůže sklízet radost z lásky.

Mně se prostě jen nelíbí, jak se ke zvířatům chováme a jak je nám to jedno. Maso pro nás dnes znamená kus růžové hmoty zatavené do igelitu v regálu hypermarketu. A já jsem se akorát rozhodl, že svým postojem nebudu tuto zločinnou industriální mašinérii koncentráků pro živé bytosti podporovat.

Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník.

Jako obyvatelé této planety máme povinnost chovat se laskavě, s milostí a láskou ke všem druhům živých bytostí. Bolest, kterou trpí zvířata kvůli lidské krutosti, je nad lidské chápání. Prosím vás, pomozte skoncovat s tímto šílenstvím! Richard Gere

Je mi opravdu líto, že málokdo z obyvatel naší země (a jí podobně civilizovaných) necítí přímou účast a zodpovědnost za kruté okamžiky smrti při mnohdy v důsledku technologie sadistickém způsobu popravy našich nevinných, krásných a harmonických spoluobyvatel této planety.

Mám rád všechny živé tvory.

Krutost ke zvířatům a lhostejnost k jejich utrpení je nejhorší hřích člověka. To je základ lidské zkaženosti. Nikdy jsem nedokázal myslet na tato miliony trpěná a snášená muka, aniž by mě to nestísňovalo. Když je člověk původcem tolikého utrpení, jaké má právo si stěžovat, když se sám souží?

Nechápu, proč by mělo nějaké zvíře zemřít jen proto, abych si mohl dát svačinku.

Jestliže jsou pythagorejské zásady zdržování se masa správné, napomáhají nevinnému životu. Jestliže nejsou správné, učí nás alespoň šetřit život. A jestliže se zbavím své ukrutnosti, není to vůbec žádná ztráta.

Není pochyb, že fenomén industriálních velkochovů bude jednou jmenován jedním dechem s inkvizicí i koncentráky - i tam byla viděna jejich naprostá nezbytnost, ovšem kdo dnes vzdechne po rejdech ďáblových a kdo by si přál Bělomořsko-baltský kanál za takových obětí?

"Nechci patřit k těm, kteří plení planetu, takže jsem se stala vegankou."

"Ideální je se vyvarovat všech produktů pocházejících ze zvířat a jejich utrpení v každém aspektu vašeho bytí… Nechci jíst to, co mi diktují průmyslové velkochovy, jen aby vydělaly ještě víc peněz a zničily přitom planetu."

"Při odsávání mateřského mléka mi došlo, že ekvivalentem toho, co se děje kravám, je situace, kdyby mé mléko končilo v ústech lidí, kteří zavraždili a snědli mou rodinu."

Vegetariánství je způsob života, ke kterému bychom všichni měli směřovat. Kvůli vlastnímu ekonomickému přežití, kvůli fyzické pohodě a zdraví a kvůli ochraně duchovních hodnot.

Vzdát se masa pro mě nebyl žádný problém. Ve skutečnosti jsem měl jako dítě naopak velký problém s jeho konzumací.

Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům.