Plútarchos, starořecky Πλούταρχος (asi 46, Chaironeia – asi 127, tamtéž) byl významný řecký spisovatel, historik a filozof, autor historických a moralistických děl.