Henry Salt Stephens (20 září 1851 - 19. dubna 1939) byl anglický spisovatel a aktivista za sociální reformy v oblasti věznic, škol, ekonomických institucí, a zacházení se zvířaty. Byl vegetariánem, anti-vivisectionistou, pacifistou, literárním kritikem, autorem životopisů, klasickým učencem a přírodovědcem. Byl to právě Salt, který Mahatma Gandhiho poprvé seznámil s vlivným dílem Henry David Thoreaua.