Podívejte se na krátký animovaný film, který shrnuje nejdůležitější fakta týkající se dopadu dnešního průmyslového rybolovu na život v oceánech. Na tomto filmu, který byl zpracován pro hnutí The Black Fish za zachování mořského života, spolupracovalo bez nároku na honorář celkem 32 animátorů sdružených ve studiu Mr Lee. Film byl zveřejněn 1. července 2013 po pěti měsících usilovné práce.

Říkáte si, že to přeci nemůže být až tak zlé? Fakta uváděná ve filmu si můžete ověřit ve vědeckých pramenech, na které tvůrci filmu odkazují.

"Od padesátých let dvacátého století zmizelo z oceánů 90% velkých ryb"
Množství velkých ryb je dnes na úrovni 10 % stavu populace těchto zvířat před zavedením moderních metod průmyslového rybolovu. 

"40 % mořských tvorů chycených do sítí je vyhozeno zpět jako odpad"
Tzv. "bycatch" neboli vedlejší úlovky představují přibližně 38,5 milionů tun mořských tvorů, kteří jsou ročně nechtěně chyceni do sítí. Tvoří přibližně 40 % každoročního úlovku a jako odpad se (často mrtví, polomrtví či zranění) vyhazují. 

"Oceány budou prázdné do roku 2048"
Biodiverzita oceánů je ničena se stále větší intenzitou a 29 % mořských druhů, které lidé konzumují, již bylo vyhubeno. Pokud bude průmyslový rybolov pokračovat stejným tempem, bude muset nabídka "mořských plodů" zmizet z jídelníčků, neboť budou rybí populace zcela zdecimovány. 

"Ročně jsou zabity přibližně 2 trilióny mořských zvířat"
Analýza těchto počtů se vypočítává z celkové hmotnosti ulovených ryb. Analýza těchto údajů přináší odhad 0,97 až 2,74 trilionů jedinců. 

"Oceány budou obydleny medúzami"
V důsledku nadměrného rybolovu, změn klimatu a eutrofizace způsobené lidskou činností rostou populace medúz na úkor jiných mořských živočichů. 

Zdroj: http://www.theblackfish.org/film/#.UdNTlG2GMlB