Když tříletý Adrian se svými rodiči a kozou navštávil chrám v Nepálu, kam lidé tradičně vodí zvířata (nejčastěji kozy a kuřata) určená k obětování, všiml si zabíjení koz opodál a došlo mu, že další na řadě bude jeho kozí kamarád. Začal plakat a křičet, že se tam kozám ubližuje a že mají přestat. Svého cíle nakonec dosáhl a kozího kamaráda zachránil. 

Ani zdaleka nejde o první případ, který ukazuje, že soucit vůči mimolidským bližním máme hluboko v sobě. Namísto potlačování těchto pocitů u dětí bychom se od nich měli učit.

Zdroj: Youtube (GaryTVcom)