Tribunál EU potvrdil platnost nařízení o pravidlech pro uvádění produktů z tuleňů na trh. Unijní právo podle tiskové zprávy vydané 25. dubna 2013 povoluje uvádění produktů z tuleňů na trh pouze tehdy, jestliže jsou produkty z tuleňů získávány při tradičních lovech tuleňů pořádaných těmito společenstvími, které přispívají k jejich živobytí.

V této souvislosti zakazuje Unijní právo uvádění na unijní trh, a tedy dovoz produktů z tuleňů určených k uvedení na tento trh, ale nebrání vstupu, uskladnění, zpracování nebo výrobě produktů z tuleňů v Unii, pokud jsou určeny k vývozu a nejsou nikdy propuštěny do volného oběhu na unijním trhu. Povoluje rovněž dovoz těchto produktů, pokud je pouze příležitostný a týká se výhradně zboží určeného pro osobní použití (a nikoliv pro komerční účely) a pokud produkty z tuleňů pocházejí z lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného výhradně za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů.

Při přípravě základního nařízení a opatření k jeho provádění byla inuitská společenství konzultována s cílem zohlednit jejich zvláštní postavení, jak je popsáno v deklaraci OSN o právech původního obyvatelstva.

Zdroj: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/cp130055cs.pdf