Prof. Marc Bekoff v tomto eseji na serveru Psychology Today představuje kompilační etologickou publikaci prof. Browna, která se zaměřuje na vnímání a emocionální život ryb. Marc Bekoff je emeritním profesorem ekologie a evoluční biologie na University of Colorado, Boulder, a mimo jiné je autorem do češtiny přeložené knihy Na zvířatech záleží, která vyšla roku 2009 v nakladatelství Triton.


Foto: Marc Bekoff na návěvě v azylu pro tzv. hospodářská zvířata

Vždycky jsem nadšený, když vědci poskytnou solidní empirická data o kognitivním a emocionálním životě (mimolidských) zvířat, která jsou pro většinu lidí obrovským "překvapením", protože podle jejich (neinformovaného) názoru "to tak být prostě nemůže." Nedávno jsem o tomto druhu překvapení psal v eseji nazvané "Emocionální život langusty: stres a úzkost." Krátce nato publikoval australský výzkumník prof. Culum Brown z Macquarie University v Sydney recenzovaný článek v časopisu Animal Cognition s názvem "Rybí inteligence, vnímání a etika", ve kterém tvrdí, že ryby jsou emocionální bytosti, které evidentně cítí bolest v podstatě stejným způsobem jako lidé. Zde je abstrakt tohoto pozoruhodného článku:


Foto: Tuňák obecný (zdroj: National Geographic)

"Ryby patří mezi lidmi nejvíce využívané obratlovce. Jejich volně žijící populace jsou hromadně loveny v rámci průmyslového rybolovu, také jsou chovány v podmínkách intenzivních "rybochovů", patří mezi časté domácí mazlíčky a také jsou hojně využívány ve vědeckém výzkumu. Na druhé straně se rybám málokdy dostane stejné úrovně soucitu a snahy o poskytnutí lepších životních podmínek jako teplokrevným obratlovcům. Jedním z důvodů je obrovská propast mezi všeobecně rozšířenými představami o rybí inteligenci a vědeckou realitou. Toto je pozoruhodná záležitost, neboť vládní politika se řídí veřejným míněním. Rozpoznání inteligence u zvířat často rozhoduje o tom, zda je zahrneme do našeho morálního okruhu. Z welfaristického hlediska se většina výzkumníků shoduje na tom, že pokud je zvíře citlivé, pravděpodobně může trpět, a proto bychom mu měli poskytnout nějakou formu právní ochrany. (...) Pokud se dosáhne stejné úrovně ochrany ryb jako u ostatních obratlovců, bude to opravdu skvělé, nejenom kvůli praktikám průmyslového rybolovu. V tomto článku shrnuji současný stav poznání týkající se vědomí ryb počínaje smyslovým vnímáním a konče myšlením. Z této kompilace současných výzkumů vyplývá, že smyslové vnímání ryb a jejich kognitivní schopnosti se vyrovnají ostatním obratlovcům a v některých případech je i převyšují. Ačkoliv vědci nemohou poskytnout definitivní odpověď týkající se úrovně vědomí kterýchkoliv mimolidských obratlovců, rozsáhlé důkazy o sofistikovanosti chování i myšlení ryb nás směřují k tomu, že nejlepším řešením bude poskytnout rybám stejnou úroveň ochrany, jakou požívají ostatní obratlovci."

Zjištění prof. Browna, která jsou v souladu i s precizním výzkumem Victorie Braithwaite (viz zde a zde), jsou prozkoumána i v eseji publikovaném na serveru na Daily Mail v červnu 2014 pod názvem "Ryby mají také pocity: Experti tvrdí, že tito tvorové zakoušejí bolest ve srovnatelné míře jako člověk a mělo by s nimi být zacházeno lépe". Zde je pár ukázek, které by vás mohly navnadit na přečtení celého textu, který velmi dobře vystihuje podstatu Brownovy kompilace:

  • Ryby rozvíjejí kulturní tradice a jsou schopny rozpoznávat identitu svoji i ostatních jedinců
  • Vykazují znaky tzv. Machiaveliánské inteligence, mezi které patří např. spolupráce a usmíření
  • Profesor Brown uvádí, že primární smysly ryb jsou stejně dobré a v některých případech lepší než u člověka
  • Úroveň složitosti mentálního světa ryb je na stejné úrovni s většinou jiných obratlovců a zároveň roste počet důkazů, že mohou cítit bolest podobným způsobem jako lidé

Ryby by měly být zahrnuty do našeho morálního okruhu

V Brownově textu bych ještě zdůraznil jeho tvrzení, že "ačkoliv vědci nemohou poskytnout definitivní odpověď týkající se úrovně vědomí kterýchkoliv mimolidských obratlovců, rozsáhlé důkazy o sofistikovanosti chování i myšlení ryb nás směřuji k tomu, že nejlepším řešením bude poskytnout rybám stejnou úroveň ochrany, jakou požívají ostatní obratlovci. (...) Měli bychom je proto zahrnout do našeho "morálního okruhu" a poskytnout jim ochranu, kterou si zaslouží."

Podobně své poznatky shrnuje výše jmenovaná dr. Braithwaite ve své knize z roku 2010 nazvané "Cítí ryby bolest?" (Do Fish Feel Pain?): "Tvrdím, že dokazatelnost schopnosti cítit bolest a možnosti trpět je u ryb stejná jako u ptáků a savců - a vyšší než např. u lidských novorozenců a předčasně narozených dětí" (str. 153).


Foto: Kampaň organizace PETA (podívejte se i na video s Joaquinem Phoenixem)

Je na čase využít toho, co se o těchto tvorech dozvídáme, ve prospěch ryb a dalších zvířat, která jsou dnes využívána a zneužívána po miliardách "kusů" ročně. Ryby evidentně nejsou věci na jedno použití, ale vnímající a cítící bytosti. Na tuto skutečnost upozorňuje i vynikající projekt Farm Sanctuary "Někdo, ne něco".

Pramen: Brown, C. (2014). Fish intelligence, sentience and ethics. Animal Cognition. DOI 10.1007/s10071-014-0761-0.

Autor: Marc Bekoff

Zdroj: Psychology Today, Překlad: Tereza Vandrovcová, Ilustrační obrázek: Eibo-Jeddah