Nezisková organiazce Mercy for Animals ukázala pěti dětem různého věku fotografie zvířat a způsob zacházení s nimi v běžných moderních velkochovech. Jaké byly jejich reakce? Podívejte se na následující čtyřminutové video s českými titulky.

V naší společnosti zpravidla vychováváme děti k soucitu se slabšími a zranitelnými. Zároveň jim v duchu ideologie karnismu způsobujeme morální rozpolcenost, když je učíme, že u zvířat definovaných jako užitková či jedlá je žádoucí tyto přirozené empatické pocity utlumovat.

Pokud by vám někdo v dětství ukázal, odkud pochází živočišné produkty na vašem talíři, myslíte si, že byste reagovali podobně? Zkuste v sobě znovu probudit dlouho potlačovaný soucit ke všem zvířatům a přestaňte podporovat průmysl, jehož praktiky se příčí vašemu vnitřnímu dítěti.

Zdroj: Youtube (Mercy for Animals), překlad: Martin Čejka