29. srpna, v den 20. výročí největšího neštěstí při přepravě, kdy zahynulo více než 67 000 ovcí při požáru lodi v Indickém oceánu.

Animals Are Not Freight (Zvířata nejsou zboží k přepravě) je iniciativou organizace Compassion in World Farming (http://notfreight.org/). Cílem akcí, které se budou v tento den po celém světě konat, je demonstrovat celosvětový odpor proti tomuto krutému obchodu.

V 17:30 hod se sejdeme na Náměstí Dr. E. Beneše v Liberci. Na místě budou promítány záběry z dlouhých transportů zvířat, k dispozici budou petice a informační letáky. Na akci je možné přinést si vlastní transparenty. V 18:00 bude přečten projev. Předpokládaný konec je v 19 hodin. Událost je pořádána libereckou lokální skupinou OBRAZu - Obránců zvířat (https://www.obrancizvirat.cz/).

Průběh celé akce bude zdokumentován a uveřejněn na internetu.