Zveme Vás všechny na pietní akt před jatky v Českým Brodě. Setkáme se, abychom zvýšili povědomí o obětech, které na tomto místě ztrácí své životy.

Toto bude poklidná akce. Pokud umíte anglicky, přečtěte si, prosím, kodex chování: http://thesavemovement.org/code-of-conduct/ anebo kontaktujte Český Brod Animal Save v případě jakýchkoliv otázek v češtině.

Pokud potřebujete pomoc s dopravením se na místo, prosím, poptejte se níže v diskuzi.

"Když Vám utrpení jiného stvoření způsobuje bolest, nepodrobte se počáteční touze uprchnout od trpícího, ale naopak se přibližte, přibližte se co nejblíž k tomu, co trpí a snažte se mu pomoct."

~Lev Nikolajevič Tolstoj


ENG:
We welcome you all to a peaceful vigil in front of the slaughterhouse in Český Brod and bear witness to the animals. We unite to raise awareness about the victims that lose their lives at this place.

This will be a peaceful vigil, please read the code of conduct: http://thesavemovement.org/code-of-conduct/

If you need any help with transportation please ask in the event.

When the suffering of another creature causes you to feel pain, do not submit to the initial desire to flee from the suffering one, but on the contrary, come closer, as close as you can to her who suffers, and try to help her.

~Leo Tolstoy