Protestná akcia Vianočný Pes. Infostánok, kde sa bude fiktívne predávať psie mäso. Podobne ako sa v tomto vianočnom čase predávajú kapre - tradičné pochúťky na štedrovečerný stôl. Kde je hranica medzi tým, ktoré zviera zjeme a ktore pohladíme?

V poradí druhá akcia hnutia za oslobodenie zvierat 269 Slovakia. Stánok s informáciami o potrebe ochrany zvierat a empatii voči všetkým živočíšnym druhom, aj tým, ktoré nepatria k domácim miláčikom či nevedia vyjadriť bolesť a utrpenie.

V infostánku nájdete informačné letáky, odznaky a tešiť sa môžete aj na ochutnávku vegan "kapra" ako alternatívy na Štedrú večeru.

Tradícia je morálna a hodnotná pokiaľ nevykorisťuje. Sme za ukončenie krutej tradície chovu, lovu, predaja a zabíjania kaprov na Slovensku v mene vianočných zvykov.

Ak by kapre neboli nemé, cítili by sme voči nim väčší súcit?

Vianoce sú sviatky lásky a pokoja, no nie všetci sa ich dožijú.

Zmena musí začať v každom z nás - urobme, čo je správne. Prežime Štedrý večer v skutočnom duchu Vianoc - bez násilia a utrpenia, bez kaprov.