Na akci se nebude podílet jediné zvíře, a přesto vám ukážeme kolik zvrácenosti a hrůz skrývají zdi jatek. - - -Zvířata chovaná na maso ve velkochovech trpí v nelidských podmínkách. Celý život jsou držena v malých prostorech nebo dokonce žijí namačkaná na sobě...Nikdy nepoznají slunce, čerstvý vzduch, nepoznají jaké to je stoupnout si na zelenou travičku..Neznají pohlazení, jen kruté zacházení a bití! Mláďata jsou předčasně odebrána rodičům, brojleři dosáhnou jateční váhy za 41 dní! Slepicím se uštípávají zobáčky, malá prasátka jsou zaživa kastrována a jsou jim upilovány přední zuby! Jednodenní telátka matkám odebírají a krmí je umělými náhražkami! Malí kohoutci jsou zaživa naházeni do drtičů!!!!! Když skončí jejich utrpení ve velkochovu, nastává další utrpení v transportech, kde tráví mnoho hodin, často bez jídla, vody a namačkaní jeden na druhém! Poté jsou vyděšená zvířata nahnána do “uličky smrti”, kde jim je střelen hřeb do hlavy, pověšení a podříznutí! Ve většině případů zvíře není hřebem omráčeno, pouze zraněno, což ještě znásobí jeho utrpení! MY S TÍMTO TVRDĚ NESOUHLASÍME, PROTO VOLÍME FORMU PROTESTU, KTERÁ MÁ ZA CÍL UPOZORNIT NA PODMÍNKY VE VELKOCHOVECH A NA JATKÁCH. FORMU PROTESTU PŘI KTERÉ VÁM UKÁŽEME JEN NEPATRNÝ ZLOMEK TĚCH HRŮZ
...bolest je bolest, krev je krev, strach je strach...