Veganské večeře jsou setkání lidí, kteří se rozhodli odmítnout konzumovat živočišné produkty. Cílem našeho setkání je, aby každý přinesl z domu přichystané jídlo a mohl inspirovat a motivovat ostatní. Ale nejde nám jen o jídlo, chceme se hlavně setkávat, bavit se a trávit čas smysluplně.

Samozřejmě zvaní jsou i vegetariáni a zvědavci bez jídla.

Každé první úterý v měsíci.

Vlastní jídlo s sebou nebo příjďte ochutnat. Nezapomeňte vzít talířky a příbor!

Čajovna pod kaštany, Uh. Hradiště (blízko autobus. nádraží)

ZVÁNI JSOU VŠICHNI, S JÍDLEM I BEZ, VEGANI, VEGETARIÁNI I TI, KTEŘÍ NEJSOU VEGANI NEBO VEGETARIÁNI.