Sraz je v 16.30 před restaurací Loving Raw a poté se vydáme kolem divadla Antonína Dvořáka směrem na Černou louku a dále kolem Slezsko-ostravského hradu až k haldě Emě.

Jídlo není povinné a cílem je se setkat a udělat si příjemnou procházku :-)

V případě nepříznivého počasí se zajde do čajovny na Jiráskově náměstí (cajovnanarynku.cz).