Přednášející: PhDr. Tereza Vandrovcová a MgA. Silvestr Vandrovec Špaček z iniciativy Vánoce bez násilí.

Etická dilemata jedné relativně mladé české tradice. Představení málo známých faktů o etologii ryb a způsobu zacházení s těmito tvory. Zamyšlení nad domnělou nezbytností tohoto pokrmu a praktické ukázky alternativ (ochutnávka zdarma).

Přednáška bude přibližně hodinová, poté bude následovat maximálně 30minutová diskuze.

Jedná se o jedno z pravidelných setkání organizovaných Pražskou obcí unitářů.

Vstupné je dobrovolné.

Foto: Kapr ovesný (foto recept)

Foto: Hlíva a la ryba (foto recept)

Audio-záznam rozhlasového pořadu Jana Korála se Silvestrem Špačkem a Terezou Vandrovcovou na rádiu DNB (21. 12. 2011)

Krátký video-záznam z výše uvedeného pořadu DNB rádia:

Rozhovor s Terezou Vandrovcovou ve 20 minutách Radiožurnálu (23.12.2010):