Třicátého října si chceme vzpomenout na ty, kteří již nejsou mezi námi. Na území České republiky ročně zbytečně zemře více než 130 milionů zvířat. Číslo je tak obrovské, že se nám možná až vzdaluje představa, že každý/á z nich byl konkrétní výjimečný jedinec, který toužil po soucitu a lásce.
 
V období, kdy se běžně truchlí nad ztrátou lidí, projevíme smutek i nad ztrátou zvířecích bytostí. Na akci se budou zapalovat svíčky za vyhaslé životy nevinných zvířat, hrát bude smuteční hudba a budou na ní skutečné zvířecí oběti.
 
Sejdeme se na Václavském náměstí (dole u New Yorkeru) ve 14:00. Prosíme přijďte v černém oblečení.
 
EN:
Honoring the memory of the deceased animals in the animal and entertainment industry.
 
On the 30th of October we remember those who are no longer among us. More than 130 million animals die unnecessarily each year in the Czech Republic. The number is so huge that we may be distant from the notion that each of them was a particular individual who wanted compassion and love.
 
At the time when we commonly mourn the loss of humans, we will also be saddened by the loss of animal beings. Candles for the extinct lives of innocent animals will be lit, funeral music will be played, and there will be real victims of the animal industry.
 
We hope that as many people as possible will come to this funeral event, and in addition to human deaths, we will all remember the animals on this day as well.