Jako každý rok, i letos si 2. října připomínáme Světový den hospodářských zvířat.

Jedná se o den mimolidských bytostí, kterým jsme my lidé přiřkli roli pouhých zdrojů masa, mléka, vajec či kůže. Zvířat, která jsme proměnili ve výkonné stroje a jejichž životy se i v České republice odehrávají za zdmi farem, chovů či velkochovů. Zvířat, jejichž produkty jsou prodávané spotřebitelům pod klamavou reklamou šťastného a naplněného života. Zvířat, která na rozdíl od těch, jež označujeme za domácí mazlíčky, nemají žádný nárok na náš soucit a ohleduplnost; bez ohledu na to, že jsou inteligentní, vnímavá a schopná cítit.

Tři organizace bojující za práva zvířat – Anonymous for the Voiceless (AV), Kolektiv pro zvířata (KPZ) a NESEHNUTÍ – proto při této příležitosti připravují happening na brněnském Moravském náměstí.

Happeningem chceme připomenout životy desítek miliard tzv. hospodářských zvířat umírajících každý rok v masném, vaječném, mléčném, kožešinovém průmyslu, při rybolovu a v dalších průmyslech. Životy desítek miliard slepic, krůt, kachen, krav, prasat, ovcí, lišek, koz, tuňáků, sleďů, sardinek, žab, myší a dalších bytostí usmrcovaných přesto, že mají právo na svou vlastní existenci.

Světový den hospodářských zvířat by ale měl být i připomenutím toho, že odvrácenou stranou živočišného průmyslu nejsou jen jeho zvířecí oběti, ale je to i lidské zdraví a životní prostředí. S prohlubující se klimatickou krizí se ukazuje, že živočišný průmysl má katastrofální dopady na životní prostředí a zásadně se podílí na klimatických změnách, které jako lidstvo v současně době zažíváme.

Bližší informace zveřejníme brzy.

Akci pořádají Anonymous for the Voiceless – Brno (fb.com/groups/470419063457161), Kolektiv pro zvířata (KPZ Brno) a NESEHNUTÍ. Tyto organizace již své sily spojily dříve v tomto roce, kdy vyjádřily svůj nesouhlas s konáním Národní výstavy hospodářských zvířat na Brněnském výstavišti a uspořádaly několik protiakcí pod hlavičkou „Antiveletrhu“. www.irozhlas.cz/zpravy-domov/brno-aktiviste-protest-veletrh-zvirat-nesehnuti-evropska-unie-klecove-chovy_1905121043_nkr


www.anonymousforthevoiceless.org
www.kolektivprozvirata.cz
www.nesehnuti.cz