Zveme vás na smuteční shromáždění a průvod, které uspořádáme 2. října v Praze u příležitosti Světového dne hospodářských zvířat.

Prosíme zúčastněné, aby se dostavili pokud možno ve smutečním oděvu, můžete přinést vlastní květiny (svíčky máme).

Chceme uctít památku všech zvířat – ročně jsou to desítky miliard – která jsou vězněna, trápena a zabíjena rukama člověka proto, abychom mohli konzumovat živočišné produkty. Na jejich památku zapálíme svíčky, položíme květiny a věnce, vyvěsíme parte a přečteme smuteční projev.

Shromáždění začne v 17:30 u Karolina. V 17:40 vyrazí smuteční průvod se symbolickou rakví a akce bude zakončena v horní části Václavského náměstí ("u koně"). Budeme rádi, pokud se akce zúčastníte a věnujete s námi svou vzpomínku všem zvířatům, která trpí na farmách a na jatkách pro lidské potřeby.

Po skončení se přesuneme do Café na půl cesty na Pankráci, kde v 19:00 začne raut a oslava 10. narozenin Otevři oči.

Více info: SDHZ.cz