Přijměte prosím pozvání na akci, která uctí památku všech hospodářských zvířat tohoto světa, jež nás opustila. Smuteční průvod se bude konat dne 2. října v Mladé Boleslavi u příležitosti Světového dne hospodářských zvířat.

Každým rokem přibývá nevinných tvorů, kteří jsou v nevyhovujících podmínkách drženi a posléze zbaveni života. Projevme jim společně úctu a zamysleme se nad tímto konáním. Dostavme se ve smutečním oděvu, zapalme svíce a dejme světu vědět, že nám na nich záleží. 

Setkání započne v 18 hodin u obchodního domu Bondy na třídě Václava Klementa 822. Z tohoto místa se přesuneme na Staroměstské náměstí, kde bude připraveno malé pohoštění a možnost se dozvědět více o soucitném životě. 

Máme právo brát život slabším, když na tom nezávisí naše přežití?

Mladá Boleslav se tímto připojuje k průvodu, který se již po několikáté bude konat v Praze : http://sdhz.cz