Přijměte prosím pozvání na akci, která uctí památku všech hospodářských zvířat tohoto světa, jež nás opustila.
Smuteční průvod se bude konat dne 2. října v Liberci,
u příležitosti Světového dne hospodářských zvířat.

Každým rokem přibývá nevinných tvorů, kteří jsou v nevyhovujících podmínkách drženi a posléze zbaveni života. Projevme jim společně úctu a zamysleme se nad tímto konáním. Dostavme se ve smutečním nebo jen černém oděvu, zapalme svíce a dejme světu vědět, že nám na nich záleží.

Smuteční setkání - ve smutečním černém oblečení -započne v 18 hodin před radnicí na náměstí Dr. Edvarda Beneše.

V 18.15 přečteme projev, po kterém následují tři minuty ticha za umučená zvířata.

V 18.25 se přečte další projev. Poté se vydáme smutečním průvodem centrem města. V čele průvodu ponese jeden člověk transparent s nápisem Světový den hospodářských zvířat. Za ním půjdou lidé nesoucí rakev, následně pak lidé se svíčkami a květinami.

Lidé bez rekvizit, či v nesmutečním oblečení mohou jít na konci průvodu.

Do cíle dorazíme asi v 18.45. Poté zapálíme svíčky a položíme květiny k rakvi. Následovat bude proslov a tři minuty ticha. Proslov se pak zopakuje ještě po čtvrté v závěru akce v 19.00 hodin.