V rámci kampaně RL je téma na měsíc srpen hospodářská zvířata

Proto uspořádáme slavnostní večeři, na které chceme ukázat skutečnost každodenní rutiny, nad kterou se málokdo pozastaví, založenou na pocitu druhové nadřazenosti. Kdy jedny cítící bytosti rozmazlujeme a druhým odpíráme právo na život a považujeme je za pouhé produkty... Co se opravdu skrývá za každodenními i slavnostními tabulemi?...