21.3. je Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace. U této příležitosti se sejdeme v 15:00 hodin na náměstí Republiky, abychom si připomněli, jak nesmyslná je nadřazenost jedněch nad druhými. Ať už se jedná o zástupce různých etnik, nebo živočišných druhů. Bolest je bolest, krev je krev, strach je strach.
Jak povrchní a kruté by nám připadalo stáhnout z kůže člověka jakékoli barvy pleti. A přece to, co nás samotné tak děsí, děláme naprosto legálně a jen kvůli vlastnímu rozmaru těm, kteří se nemohou bránit. Těm, kteří maji v očích bolest, smutek a prosbu o milost.
A tak jdeme s kůží na trh. Chceme odstranit předsudky a sebestředné postoje ve společnosti a apelujeme na soucit a zdravý rozum každého z nás. Přestaňme tiše přihlížet diskriminaci a řekněme jasné NE kožešinovému průmyslu.
Nikdy nemůže nastat mír a konec předsudků mezi lidmi, dokud budou naše ruce mokré od krve miliónů nevinných zvířat. Přijďte podpořit myšlenku respektu vůči všem cítícím bytostem bez rozdílu. Všichni jsme 269!

Pro zájemce o zvěčnění čísla 269 je po akci připravena tetovací událost v nedaleké kavárně: https://www.facebook.com/events/811611552259069/

Celá akce se koná v rámci celosvětové kampaně Respect Life: https://www.facebook.com/events/533116870164510/?fref=ts