Protest proti využívání zvířat v cirkusech.
Akce je řádně nahlášená.
petice: www.cirkusybezzvirat.cz