Pozor! Udalost se bude konat v Kostelci u Jihlavy, před areálem Kosteleckých uzenin!

ENG Below
Připojte se s námi k poslednímu rozloučení zvířat před smrtí na jatkách v Kostelci u Jihlavy. Transporty sem vozí krávy a mladé býčky.
Smyslem akce je přinést svědectví, jak vypadají zvířata, která jsou po celý svůj život zavřená ve velkochovech a rozloučit se s nimi. Zachytit poslední chvíle jejich života předtím, než zajedou do areálu jatek, kde je čeká krutá smrt.
Prostřednictvím natáčení videí a pořizováním fotografií chceme zachytit utrpení, které prožívají a šířit jej do veřejného povědomí.
Ve chvílích. kdy nebude přistaven transport se zvířaty, budeme stát u blízké silnice s bannery, kterými budeme upoutávat pozornost projíždějících aut. Bannerů máme omezený počet, proto neváhejte udělat své vlastní.
Akce je nenásilná, poklidná a řádně nahlášená.
Zúčastnit se může opravdu kdokoliv, kdo chce vidět to, co se nám živočišný průmysl snaží skrýt. Nemusíte být vegani ani vegetariáni.
Před účastí si prosím přečtěte kodex chování:
”Když Vám utrpení jiného stvoření způsobuje bolest, nepodrobte se počáteční touze uprchnout od trpícího, ale naopak se přibližte, přibližte se co nejblíž k tomu, co trpí a snažte se mu pomoct.”
Lev Nikolajevič Tolstoj
 
ENG:
Please join us to bear wittness and bring awareness to the many of cows that are being killed in this city every single day. You can bring your own banners with vegan stating, we can provide only limited number of them.
Thank you for your help!
Don’t forget to invite your friends who might be interested!
Beingvegan is not required to participate. Anyone can bear wittness with us.
Please read the Code of Conduct:
See you there!
Team Kostelec Animal Save
”When the suffering of another creature causes you to feel pain, do not submit to the initial desire to flee from the suffering one, but on the contrary, come closer, as close as you can to her who suffer an try to help her.”
Leo Tolstoj