Mohou zvířata myslet? Mají vědomí? Existují ve zvířecí říši osoby? Mají zájmy hodné našeho respektu? Mají práva? Anebo si snad zaslouží náš respekt a morální ohled z důvodů, které nejsou závislé na tom zda a jak odpovíme na tyto otázky? A jaké důvody by to mohly být?

V únorové filosofické kavárně s námi přijdou diskutovat Petr Urban a Tomáš Hříbek z Filosofického ústavu, které doplní David Černý z Ústavu státu a práva.

Hosté ve společném rozhovoru zasadí celou problematiku do kontextu současných debat na poli filosofie mysli a etiky. Představí rovněž několik svých nedávných publikačních počinů a projektů věnovaných problematice práv zvířat a zvířecí mysli. Společně s nimi se pak zamyslíme nad obecnějšími otázkami typu zvířecího vědomí, respektu ke zvířatům, nad problémem zvířete jako osoby a s tím souvisejícím problémem zvířete jako právního subjektu či postavení zvířete v právním systému.

Všichni jste vřele zváni a vítáme aktivní zapojení do diskusí!

Záznamy ze starších kaváren můžete shlédnout ZDE.


Filosofická kavárna je programová součást Odpoledne s Filosofickým ústavem, v němž se na neformální bázi ve čtvrtek prvního celého týdne každého měsíce setkávají pracovníci Filosofického ústavu s dalšími kolegy z akademické sféry i se spřátelenou veřejností.