Současná doba je charakteristická zvýšeným zájmem o welfare zvířat a sílícími liberacionistickými tendencemi. Diskuse o právech zvířat však rozhodně nedospěla k nějakému široce sdílenému výsledku. Během přednášky si představíme tři možné postoje k právům zvířat: i) zvířata žádná práva nemají a můžeme s nimi nakládat v podstatě libovolně, ii) zvířata žádná práva nemají, mají však (alespoň některá) určitý welfare, který ve spojení s utilitarismem určuje morálku našeho přístupu k těmto tvorům, iii) zvířata mají, podobně jako lidé, svá práva, která současná praxe zásadním způsobem pošlapává.

Přednášející: PhDr. David Černý, Ph.D., vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR v. v. i. Věnuje se etice, bioetice, filosofii práva.